เพชรบูรณ์-กริ๊ดคอแห้ง Cover Dance Contes งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566

เพชรบูรณ์-กริ๊ดคอแห้ง Cover Dance Contes งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566

การจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย นอกจากกิจกรรมหลักไม่ว่าเป็นการประกวดขบวนรถบุปผาชาติ ธิดามะขามหวาน ประกวดสุดยอดมะขามหวาน นางสาวนครบาลเพชรบูรณ์แล้ว ในทุกค่ำคืนจะมีการแสดงและการประกวดในเวทีกลางที่่่่่่แตกต่างกันออกไป อย่างเช่นในคืนวันที่ 30 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดการแข่งขัน Phetchabun Idol Cover Dance Contest2023ครั้งที่ 3 @ งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ โดยทางเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดการแข่งขัน ตามคำเรียกร้องของเยาวชน-ผู้ปกครองในจังหวัดและต่างจังหวัด โดยชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 22,000 บาท โดยจัดสรร รางวัล ดังนี้


– รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 5,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 3,000 บาท
– รางวัลชมเชย 2 รางวัล
– รางวัลขวัญใจมหาชนและรางวัล Random dance
โดยคุณสมบัติผู้เข้าการแข่งขัน มีดังนี้
1. อายุไม่เกิน 25 ปี
2. สมาชิกภายในทีม 4 – 15 คน
3. ผู้เข้าแข่งขัน 1 คน ไม่สามารถลงซ้ำได้
4. สมาชิกในทีมสมัครได้ทั้งในจังหวัดเพชรบูรณ์และต่างจังหวัด


เพลงที่ใช้ในการแข่งขัน
1. ผู้เข้าแข่งขันสามารถตัดต่อเพลงได้อย่างอิสระ
2. ผู้เข้าแข่งขันสามารถ Cover เป็นศิลปินเชื้อชาติใดก็ได้
3. ความยาวของเพลงไม่เกิน 10 นาที (+ไม่เกิน 10 วินาที) *หากเวลาแสดงเกินที่กำหนดทางทีมงานจะหักคะแนน*
4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงสามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม ห้ามใช้ไฟ ห้ามของมีคม น้ำ และท่าทางการเต้นที่่่่่่ห้ามอันตราย


มีเกณฑ์การตัดสิน 100 คะแนน จากกรรมการ 3 ท่าน
1. Cover (ความเหมือนศิลปินต้นแบบ 25 คะแนน) หมายถึง บุคลิก ลักษณะ การเต้นถูกต้องตามต้นฉบับที่นำมา Cover รวมถึงการลิปซิงค์และการแสดงอารมณ์ ที่มีความเหมือนและใกล้เคียงกับศิลปิน
2. Dance (ทักษะการเต้น 25 คะแนน) หมายถึง ความสามารถด้านการเต้น ระเบียบร่างกาย ความแข็งแรงและทักษะพื้นฐานการเต้น
3. Performance (ภาพรวมของโชว์ 25 คะแนน)
หมายถึง ภาพรวมของโชว์โดยรวม ความพร้อมเพียง ความคิดสร้างสรรค์และการแสดง บุคลิกภาพของผู้แสดงบนเวทีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง
4. Costume (ชุด 10 คะแนน) หมายถึง ความสวยงามของเสื้อผ้าหน้าผมของผู้แสดง และความคล้ายคลึงกับศิลปินต้นแบบ
5. Entertaining (ความน่าสนใจ 15 คะแนน) หมายถึง ความน่าสนใจของโชว์ และการมีส่วนร่วมกับผู้ชม ดึงดูดผู้ชม


ซึงบรรยากาศเนืองแน่นไปด้วยผู้เข้าร่วมการแข่งขันและกองเชียร์ซึ่งมีทั้งผู้ปกครอง กลุ่มเพื่อนและ FC แต่ละทีม มีทีม Cover Dance เข้าร่วมกิจกรรม 15 ทีม ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม WINSOME รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม JELLY FISH
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม DANTE GRACE และรางวัลชมเชย 2 รางวัลได้แก่ ทีม VIVI-ON LADIES FIRST โดยมีนายชัชวาลย์ เบญจศิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานมอบรางวัลให้กับเยาวชนคนเก่ง

 

มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts