ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2566 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่

ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2566 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่

เมื่อวันที่ 31 ม.ค.66 เวลา14.00 น. ที่ ห้องประชุมเจ้าพระยาปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2566 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่ นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธี


ด้วยสำนักพระราชวังได้จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2566 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ โดยกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ณ ห้องรับรองของรองเลขาธิการพระราชวัง อาคารสำนักพระราชวัง หน่วยราชการในพระองค์ 904 โดยมี พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธาน เพื่อมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 1 เล่ม และข้าราชการในจังหวัด จำนวน 2 เล่ม

สำหรับปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2566 เป็นสมุดปกหนังสีเหลือง อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ มีตราพระปรมาภิไธยย่อ วปร. ระบุข้อความ “ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2566 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่” รวมมีเนื้อหา อาทิ พระปฐมบรมราชโองการ ปีและศักราชทางจันทรคตินิยมอย่างไทย ประกาศสงกรานต์ วันกำหนดการ การชักและประดับธงชาติในวันสำคัญ วันพระราชสมภพพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และวันสำคัญของประเทศที่มีสัมพันธไมตรีกับประเทศไทย และวันสำคัญทางศาสนา เป็นต้น

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาย

Related posts