ปทุมธานี เทศบาลนครรังสิตจัดกิจกรรม “การอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า”

ปทุมธานี เทศบาลนครรังสิตจัดกิจกรรม “การอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า”

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น ๑๒ อาคารจอดรถ สำนักงานเทศบาลนครรังสิต ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต มอบหมายให้ นายวรรณชัย อิทธิมณีสิริ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานพิธีเปิด”การอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมี นายไชยวัฒ มีคุณ ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ และมี สมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ โรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้อง ให้แก่ประชาชน ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ แกนนำเครือข่ายในชุมชน ตลอดจนรณรงค์สำรวจขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ฉี่ดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบัาสร้างภูมิคุ้มกันอย่างครอบคลุมซึ่งจะส่งผลทำให้พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กล่าวคือ โรคพิษสุนัขบ้าต้องหมดไปจากประเทศไทย เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าไม่มียารักษา เป็นโรคที่มีความรุนแรง แต่สามารถป้องกันได้ ดังคำว่า “โรคพิษสุนัขบ้า ติดเชื้อถึงตาย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ” ซึ่งการจัดโครงการมีระยะเวลาอบรม จำนวน ๑ วัน และผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย แกนนำ อาสาสมัคร ครู นักเรียน ประชาชนและเจ้าหน้าที่เทศบาสนครรังสิต รวมทั้งสิ้น ๑๕๐ คน การอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts