เพชรบูรณ์-กระทรวงแรงงาน ให้บริการด้านแรงงานในงานมะขามหวาน เพชรบูรณ์ 2566

เพชรบูรณ์-กระทรวงแรงงาน ให้บริการด้านแรงงานในงานมะขามหวาน เพชรบูรณ์ 2566

น.ส. สุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า จากการที่่่หน่วยงานกระทรวงแรงงานในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดนิทรรศการ เพื่อจัดแสดงภายในมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566ระหว่างวันที่ 27 มกราคม -4 กุมภาพันธ์ 2566 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์


ในส่วนของ สำนักงานแรงงาน จ.เพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมตอบคำถาม รับของรางวัล สอยดาว เล่นเกมส์เสี่ยงดวง นอกจากนี้ได้นำผลผลิตของกลุ่มแรงงานนอกระบบของจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่ง สำนักงานแรงงาน จ.เพชรบูรณ์ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนฝึกทักษะฝีมือแรงงาน อาทิ เช่น หลักสูตรการสานตระกร้าพลาสติก ของกลุ่มแรงงานนอกระบบบ้านตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า พร้อมจำหน่ายผลผลิตราคาย่อมเยาว์ , การจัดดอกไม้และจับผ้าในงานพิธีต่างๆ ของศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่

และการทำบายศรี ของกลุ่มแรงงานนอกระบบบ้านนาซำ อำเภอหล่มเก่า โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้ในซุ้มกิจกรรมของหน่วยงานกระทรวงแรงงานในจังหวัดเพชรบูรณ์จะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการจัดกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดฯ ตลอด 9 คืน ระหว่างวันที่ 27 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สนใจสามารถเข้ารับบริการปรึกษาด้านแรงงานและร่วมกิจกรรมสันทนาการได้ทุกคืน

มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts