ลำปาง-กองทัพบกห่วงใย​ ใส่ใจชุมชนดอยพระบาท​ นำจิตอาสามอบหน้ากากอนามัย

“กองทัพบกห่วงใย ใส่ใจชุมชนดอยพระบาท” นำจิตอาสามอบหน้ากากอนามัย และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ปัญหาไฟป่า-หมอกควัน ณ ชุมชนอิ่วเมี่ยน จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอก บรรจง คะวงศ์ดอน รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32/วิทยากรจิตอาสา 904 ,
จิตอาสาพระราชทาน 904 หลักสูตรพื้นฐานภาค 3 รุ่นที่ 2/ 65 พร้อมด้วย ชุดหมอเดินเท้าโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี , ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 (ชป.กร.มทบ.32),จิตอาสา พระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง เข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ประชาชนผู้ยากไร้กลุ่มเปราะบางชุมชนอิ่วเมี่ยน จำนวน 4 ครอบครัว ซึ่งเป็นประชาชนที่อยู่พักอาศัยในพื้นที่ดอยพระบาท

ทั้งนี้ได้นำผ้าห่มกันหนาว ถุงยังชีพน้ำดื่ม ยาเวชภัณฑ์ประจำบ้าน หน้ากากอนามัย ไปมอบเพื่อเป็นกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อน จากการดำรงชีวิต พร้อมนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือ และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศหนาว รวมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ พร้อมร่วมกันป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันพื้นที่ดอยพระบาท และแสดงถึงความรักความห่วงใย ของกองทัพบก และหน่วยทหารในพื้นที่ ที่มีต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ณ ชุมชนอิ่วเมี่ยน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ภาวิ​นันท์​ บุตร​หล้า​ รายงาน

Related posts