ร้อยเอ็ด…ขนส่งร้อยเอ็ดจัดพิธีเจิมแผ่นป้ายทะเบียนเลขสวยเตรียมประมูล เกจิดังเมืองเกินร้อยเจิมป้าย อธิฐานจิตเสริมสิริมงคล

ขนส่งร้อยเอ็ด จัดพิธี เจิม แผ่นป้าย ทะเบียน เลขสวย หมวดอักษร กม การงานดี มั่งมีศรีสุข โดยพระครูวิมลบุญโกศล พระเกจิผู้มีแต่ความเมตตามีชื่อเสียงลือเรื่องด้านความสำเร็จ โชคลาภแห่งเมืองร้อยเอ็ดใครมาขอพรมักสมหวังดังใจปอง ประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเตรียมนำป้ายทะเบียนศักดิ์สิทธิ์เลขสวยเปิดประมูล จำนวน 301หมายเลข


วันนี้(1 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา09.09 น. ณ วัดวิมลนิวาส บ้านหนองแก ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นางวรุณยุพา วิเศษสรรค์ ขนส่งจังหวัดมหาสารคาม รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเสริมสิริมงคลแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวยที่นำออกประมูล หมวดอักษร กม จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 301 หมายเลข โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูวิมลบุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส พระเกจิผู้มีแต่ความเมตตาท่านมีชื่อเสียงลือเรื่องด้านความสำเร็จ โชคลาภแห่งเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานคณะสงฆ์ ร่วมพิธีอธิษฐานจิต เจิมแผ่นป้ายทะเบียนรถ และประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมในพิธี

นางวรุณยุพา วิเศษสรรค์ ขนส่งจังหวัดมหาสารคาม รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ป้ายทะเบียน หมวดอักษร”กม”มีความหมายที่เป็นมงคลคือ “ก.การงานดี ม.มั่งมีศรีสุข” เป็นแผ่นป้ายศักดิ์สิทธิ์ ผ่านพิธีอธิฐานจิต เสริมสิริมงคล และเจิมโดยพระเกจิชื่อดังของจังหวัดร้อยเอ็ด สามารถเลือกประมูลหมายเลขที่ถูกใจเป็นมงคลแก่ตนเอง “คนร้อยเอ็ด ใช้ป้ายร้อยเอ็ด ภาษีพัฒนาร้อยเอ็ด”


การประมูลทะเบียนรถเลขสวย เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรถยนต์ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 ให้มีการนำหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการ หรือเป็นที่นิยมของประชาชนออกประมูลเป็นการทั่วไป เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมประมูลได้อย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน โปร่งใส เป็นธรรม และรายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ (กปถ.) ในการสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย โครงการบูรนาการตรวจความพร้อมของรถโดยสารประจำทางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระด้านงบประมาณของรัฐ และช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้รายได้จากการประมูลส่วนหนึ่ง จะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400

Related posts