เพชรบูรณ์-ร้องเพลงขวัญใจมหาชน คน OTOP เพชรบูรณ์ สร้างสีสัน ความสนุกครบรส

เพชรบูรณ์-ร้องเพลงขวัญใจมหาชน คน OTOP เพชรบูรณ์ สร้างสีสัน ความสนุกครบรส

ถือได้ว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่่่่่่่่่มีกิจกรรมส่งเสริมการจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ที่หลากหลาย สร้างสีสัน ความสนุกสนานและรอยยิ้มเป็นอย่างมาก โดยในแต่ละวันจะมีกิจกรรมที่่่่่่่่ไม่ซ้ำเดิม ทำให้ผู้ที่มาเที่ยวงานได้ผ่อนคลายและรับสุขกันถ้วนหน้า และหนึ่งในกิจกรรมที่่ได้รับความสนใจจากผู้มาเที่ยวงานเป็นการประกวดร้องเพลงขวัญใจมหาชน คน OTOP เพชรบูรณ์ เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ เวที OTOP สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์


ทั้งนี้ เครือข่าย OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงขวัญใจมหาชน คน OTOP เพชรบูรณ์ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่ม/องค์กร มุ่งเน้นกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP กระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่ม/องค์กร/เครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทั้ง 11 อำเภอ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมงานประจำปีของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสร้างสรรค์กิจกรรมให้เป็นสีสันกับงานได้อย่างลงตัวและเต็มเปี่ยมด้วยความสุขจากกิจกรรม
โดย ผลการประกวดการร้องเพลงขวัญใจมหาชน คน OTOP เพชรบูรณ์ จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้


ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวเทียนกัลยาภัค ไชยสุวรรณ อำเภอศรีเทพ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวณัฐริกา ศรีจริยา อำเภอหล่มเก่า
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวสุนทรีย์ มีแสง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
รางวัล Poppular Vote จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1 นางสาวสุนทรีย์ มีแสง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ รางวัลที่ 2 นายวิรัช มะจันทร์ลา อำเภอบึงสามพัน และนางสาวณัฐริกา ศรีจริยา อำเภอหล่มเก่า
ซึ่งการประกวดร้องเพลงดังกล่าวมีเสียงเชียร์และรอยยิ้มเกิดขึ้นผู้ร่วมการประกวดและบรรดาแฟนคลับอย่างเนืองแน่น สร้างสีสันและสร้างความสนุกสนาน ทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันและผู้เข้าชมงานเป็นอย่างยิ่ง

มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts