โรงไฟฟ้าบางปะกง มอบเงินสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE

โรงไฟฟ้าบางปะกง มอบเงินสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE


วันที่ 31 มกราคม 2566 นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางปะกง มอบเช็คสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2566 จำนวน 100,000 บาท โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อย่างเข้มแข็งมาตั้งแต่ปี 2566 และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

เพื่อเป็นการสร้างและขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดฉะเชิงเทรารักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 4 มีอำเภอ TO BE NUMBERONE ครบทั้ง 11 อำเภอ และมีชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่าง ๆ จำนวน 110 ชมรมโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงไฟฟ้าบางปะกงเป็นประจำทุกปี

Related posts