กิจกรรมประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ

กิจกรรมประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ


กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงาน คลิป และ E-Poster เข้าร่วมประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “ทุกเพศ ทุกคน เท่ากัน All genders are equal” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 150,000 บาท

ส่งผลงานได้ทั้งประเภทเดี่ยว และประเภททีม (ไม่เกิน 3 คน)
เปิดรับสมัครผู้มีความประสงค์ส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 1-19 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม วันที่ 22 ก.พ. 66
หลังจากการอบรมผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้ถึง วันที่ 17 เม.ย. 66
ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 1 มิ.ย. 66
.
ลิงค์ประกาศหลักเกณฑ์การประกวด https://cdn.me-qr.com/pdf/12258688.pdf
ลิงค์แบบฟอร์มใบสมัคร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd27323UXBaYK5peS7b01HycBBOBSMn72as8vvVy27EPMoSsQ/viewform

ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

Related posts