เพชรบูรณ์-มะขามหวานพันธุ์สีทองจากตำบลห้วยใหญ่สุดยอดมะขามหวานรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

เพชรบูรณ์-มะขามหวานพันธุ์สีทองจากตำบลห้วยใหญ่สุดยอดมะขามหวานรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. ที่เวทีกลางงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ นายอภิวรรธน์ ขีดวัน ที่ส่งมะขามพันธุ์สีทอง เข้าประกวดในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ และได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอดมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 พร้อมมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดมะขามหวานแต่ละสายพันธุ์ โดยมีนายสุภาร อภัยนอก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำราญการพิเศษ รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร เข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์จัดการประกวดมะขามหวาน ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 จำนวน 5 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ศรีชมภู/พันธุ์ขันตี/พันธุ์สีทอง/พันธุ์ประกายทอง และพันธุ์อื่นๆ และนำมะขามหวาน 5 สายพันธุ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มาคัดเลือก เป็นสุดยอดมะขามหวานเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 และได้ลงพื้นที่สวนที่ได้รับรางวัลเก็บคะแนน โดยจะต้องมี หลักเกณฑ์เป็นสวนที่มีการปลูกตั้งแต่ 5 ไร่ขึ้นไป และขึ้นทะเบียนเกษตรกร มีการบริหารจัดการสวนสร้างองค์ความรู้ที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน สามารถพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบสวนมะขามสามารถเผยแพร่ขยายผลให้แก่สาธารณชนได้ ซึ่งผลการคัดเลือก มะขามหวานพันธุ์สีทอง ของ นายอภิวรรธน์ ขีดวัน บ้านเลขที่ 199 หมู่ที่ 12 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ ชนะเลิศเป็นสุดยอดมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท


มะขามหวานพันธุ์สีทอง (พันธุ์นายหยัด) มีถิ่นกำเนิดที่ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ มีลักษณะประจำพันธุ์ คือฝักมีขนาดโตปานกลางถึงค่อนข้างโต น้ำหนักประมาณ 25 – 30 ฝัก ต่อกิโลกรัม ฝักโค้ง เป็นครึ่งวงกลมเรียกว่าฝักดาบ ผิวเปลือกมีสีน้ำตาลออกขาว เปลือกหนา มีรกน้อย ลอกออกง่าย เนื้อมีสีน้ำตาลอมเหลือง จึงเรียกว่าพันธุ์สีทอง รสชาติหวานจัด เยี่อหุ้มเมล็ดล่อน และเอาเมล็ดออกได้ง่าย เมล็ดมีขนาดโต

มนสิชา คล้ายแก้ว/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

Related posts