สุโขทัย-“อนุทิน” รับมอบอาคารศูนย์ทันตกรรมรพ.บ้านด่านลานหอย วางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น รพ.สวรรคโลก เพิ่มการเข้าถึงบริการ ลดแออัด ลดรอคอย

สุโขทัย-“อนุทิน” รับมอบอาคารศูนย์ทันตกรรมรพ.บ้านด่านลานหอย วางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น รพ.สวรรคโลก เพิ่มการเข้าถึงบริการ ลดแออัด ลดรอคอย

ที่ รพ.บ้านด่านลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานรับมอบอาคารจิตเมตตา ชูชาติ ดาวนภา มูลค่า 30 ล้านบาท จากบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริจาคงบประมาณในการก่อสร้างเพื่อใช้เป็นอาคารศูนย์ทันตกรรมและงานบริหารของโรงพยาบาล พร้อมรถจักรยานยนต์พ่วงข้างในการให้บริการเชิงรุกดูแลสุขภาพผู้ป่วยในชุมชน มูลค่า 2.5 ล้านบาท และเงินบริจาคอีก 50 ล้านบาท สำหรับสร้างอาคารให้บริการด้านสุขภาพ


โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวขอบคุณในนามของข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย มี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นพ.พงษ์ศักดิ์ ราชสมณะ ผอ.รพ.บ้านด่านลานหอย คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และ อสม. นายสมเจต ลิมประพันธุ์ ส.ส.สุโขทัย เขต 3 นายทินพัตน์ เรืองฤทธิ์ ร่วมกิจกรรม


นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายพัฒนาโรงพยาบาลทุกแห่งให้เป็น “โรงพยาบาลของประชาชน” ที่สวยงาม สะอาด ทันสมัย ประชาชนเข้ารับบริการได้อย่างสะดวก เข้าถึงง่าย ลดขั้นตอน ลดความแออัด ลดความเหลื่อมล้ำ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม บริการมีคุณภาพ ใส่ใจดุจญาติมิตร ดูแลแบบองค์รวมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ชุมชน และท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาพคนไทย


เวลา 13.00น. นายอนุทิน ได้นำคณะผู้บริหาร สธ. ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น โรงพยาบาลสวรรคโลก วงเงินงบประมาณ 86,381,400 บาท มีพื้นที่ใช้สอย 2,085 ตารางเมตร ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 แผนกอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ชั้นที่ 2 และ 3 แผนก OPD ชั้นที่ 4 แผนกทันตกรรม ชั้นที่ 5 สำนักงานแพทย์ และ ชั้นที่ 6 สำนักงานอำนวยการ คาดก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมให้บริการในปี 2568 ช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน อำเภอสวรรคโลก

และอำเภอใกล้เคียง ในการใช้บริการที่โรงพยาบาลสวรรคโลก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ 120 เตียง รับผิดชอบประชาชน 82,000 คน มีแพทย์เฉพาะทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยสาขาหลักอายุรกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรม สูติกรรม ศัลยกรรมกระดูกและข้อ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวม 20 คน ให้บริการผู้ป่วยนอก เฉลี่ย 600 คน/วัน และเดินทางพบ อสม.ของจังหวัดสุโขทัย เพื่อเยี่ยมและเสริมพลังให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ในพื้นที่ยังห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

Related posts