เลย – รอง ผอ.รมน.จว.ล.ย. ประชุมหารือและขอความร่วมมือหยุดเผาอ้อย รณรงค์ตัดอ้อยสด ลดการเผา เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

เลย – รอง ผอ.รมน.จว.ล.ย. ประชุมหารือและขอความร่วมมือหยุดเผาอ้อย รณรงค์ตัดอ้อยสด ลดการเผา เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 66 เวลา 10.00 น. ที่สมาคมเกษตรกรชาวไร่อ้อย ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย พันเอก พุทธิวัฒน์ สิริพงศ์พล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย ฝ่ายทหาร ได้ประชุมหารือและขอความร่วมมือหยุดเผาอ้อย รณรงค์ตัดอ้อยสด ลดการเผา เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และอัคคีภัยอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยประชุมร่วมกับนายกสมาคมเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดเลย, นายก อบต.หนองหญ้าปล้อง, ผู้แทน รง.น้ำตาล KSL และ สภ.หนองหญ้าปล้อง ที่ประชุมได้รับทราบปัญหาและยินดีจะให้ความร่วมมือไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่โดยทางสมาคมจะลงพื้นที่ไร่อ้อยของสมาชิกขอความร่วมมือไม่เผาอ้อยหรือใบอ้อยและสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในข้อกฎหมายตลอดโทษภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ ณ สมาคมเกษตรกรชาวไร่อ้อย ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย

ต่อจากนั้น เวลา 13.00 น. ได้เดินทางลงพื้นที่ บ้านหนองหญ้าไซ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย บูรณาการร่วมกับปกครองเมืองเลย, ผู้ปกครองท้องที่, สภ.นาดินดำ และ ทต.นาดินดำ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแปลงไร่อ้อยของเกษตรกร กรณีประชาชนร้องเรียนว่ามีการเผาอ้อย ซึ่งปรากฎตามภาพข่าวที่ผ่านมา ทราบว่าเจ้าของไร่ได้ตัดอ้อยสด แล้วจึงทำการเผาใบอ้อยเพื่อเตรียมแปลงตอที่สอง ไร่อยู่ห่างจากชุมชนพอสมควร จึงได้สร้างความเข้าใจในข้อกฎหมายให้เกษตรกรทราบ แจ้ง เกษตรจังหวัดเลย ให้แนะนำวิธีการทำอ้อยที่ถูกต้องแก่เกษตรกรในพื้นที่ ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกวดขันสอดส่องไม่ให้มีการเผาโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกวดขันสอดส่องไม่ให้มีการเผาโดยเด็ดขาด และแนะให้ ท้องถิ่น ทำป้าย ประชาสัมพันธ์ห้ามเผา ฯ จากนั้นจึงได้มอบหมายให้ สภ.นาดินดำ และ ทต.นาดินดำ ร่วมกันดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
****************************************

ภาพ: กอ.รมน.จว.ล.ย.
ข่าว : นายพรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร
เดวิท โชคชัย มุกดาหาร รายงาน 092-5259-777

Related posts