สมุทรปราการ- พลังศรัทธา!! “นายกอำนวย” นายกแพรกษาใหม่ รวมพลังศรัทธา ทำบุญประจำปี ศาลเจ้าพ่อโคกพร้าวความเชื่อนับร้อยปี

สมุทรปราการ- พลังศรัทธา!! “นายกอำนวย” นายกแพรกษาใหม่ รวมพลังศรัทธา ทำบุญประจำปี ศาลเจ้าพ่อโคกพร้าวความเชื่อนับร้อยปี


นายอำนวย บุญริ้ว นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มพัฒนาแพรกษาใหม่ และพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแพรกษาใหม่รวมถึงมีพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลใกล้เคียงร่วมในพิธีทำบุญประจำปี “ศาลเจ้าพ่อโคกพร้าว” สิ่งศักดิ์สิทธ์คู่ตำบลของพี่น้องประชาชนชาวแพรกษาใหม่ ณ ศาลเจ้าพ่อโคกพร้าว ซอยขจรวิทย์ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ตามความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนานนับร้อยปี

โดยมี นายณัฐพล บุญริ้ว พร้อมด้วย นายบุญธรรม อินทรแย้ม นางสาวศิริพร ทับคล้าย รองนายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ นายไพรัตน์ จั่นมุ้ย นายธนสัน วสันต์ กำนันตำบลแพรกษาใหม่นายชนะ หงวนงามศรี และ นางสาวมณิฐกานต์ บุญริ้ว สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ


ซึ่งในทุกๆ ปี ทางเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ โดยจะร่วมกับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่แพรกษาใหม่ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระรวมถึงการฉายหนัง การแสดงลิเก เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดน้อยสุวรรณาราม หรือวัดคลองเก้า มาร่วมประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้ง ยังเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาที่มีต่อศาลเจ้าพ่อโคกพร้าวแห่งนี้ รวมถึงการได้ร่วมทำบุญขอพร เพื่อเสริมดวงเสริมความเป็นศิริมงคลให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง


อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันศาลเจ้าพ่อโคกพร้าวแห่งนี้ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ให้สวยงาม กว้างขวางสามารถรองรับประชาชนผู้ที่มากราบไหว้บูชา ขอพร และผู้ที่มาบนบานศาลกล่าวได้มากขึ้น และนับว่าการทำบุญประจำปีของศาลเจ้าพ่อโคกพร้าวในปีนี้ มีพลังความศรัทธาของพี่น้องประชาชนไม่เคยเสื่อมคลายและตลอดทุกปีจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมในพิธี รวมถึงนำอาหารต่างๆ และเครื่องดื่ม มาร่วมจัดตั้งเป็นโรงทานแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน

Related posts