ลำปาง-กอ.รมน. ร่วมประชุมเตรียมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ในพท.ภาคเหนือ

ลำปาง-กอ.รมน. ร่วมประชุมเตรียมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ในพท.ภาคเหนือ

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. พันเอก วิชาญ ศรีภัทรางกูร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง(ท.) เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 6/2566 โดยการถ่ายทอดการประชุมจากจังหวัดเชียงใหม่ มี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม และนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในที่ประชุมของจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง

โดยในห้วงตั้งตั้งปลายเดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคเหนือได้มีหมอกควันและฝุ่นละออง PM2.5 อยู่ในระดับเกินค่ามาตรฐาน ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดวันเปิดศูนย์ติดตามสถานการณ์ (War Room ระดับจังหวัด) ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เพื่อทำหน้าที่รวบรวมรายงาน วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง และจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เพื่อทำหน้าที่รับแจ้งเหตุไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปาง และประสานการปฏิบัติไปยังศูนย์ติดตามสถานการณ์ War Room ระดับอำเภอ และกำหนดห้วงระยะเวลาห้ามเผา ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 – 30 เมษายน 2566

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts