เชียงใหม่-ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มอบน้ำดื่ม 3,000 ขวด สนับสนุนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2566

เชียงใหม่-ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มอบน้ำดื่ม 3,000 ขวด สนับสนุนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2566


เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายณัฐวุฒิ ทาอินต๊ะ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ ทอท.จำนวน 3,000 ขวด ให้แก่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 โดยมีนายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งน้ำดื่มดังกล่าว จะนำไปใช้สนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานภาคสนามในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน และข้างเคียง ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่พิเศษ เช่น พื้นที่รอบพระตำหนักเรือนประทับแรม และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้น ไม่ให้กระทบต่อประชาชนในด้านสุขภาพ ตลอดจนเศษรฐกิจและการท่องเที่ยว

ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ ประสบปัญหามลพิษหมอกควันไฟป่า มาตั้งแต่ปี 2550 โดยมักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายนของทุกปี ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยของประชาชน ตลอดจนอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ ป้องกันและลดปัญหาหมอกควัน ทั้งการสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนน้ำดื่ม สนับสนุนบุคลากรและเครื่องมือ รวมถึงงดการฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยไฟจริง ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย

วิภาดา/เชียงใหม่

Related posts