ปทุมธานี รพ.ธรรมศาสตร์ฯทอดผ้าป่าสามัคคีระดมทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์รองรับบริการผู้ป่วยในและนอก

ปทุมธานี รพ.ธรรมศาสตร์ฯทอดผ้าป่าสามัคคีระดมทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์รองรับบริการผู้ป่วยในและนอก

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ที่อาคารชวนชูชาติ วพน.7 ชั้น 1 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ “ระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 36 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รองรับแผนการขยายการให้บริการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก มียอดเงินทอดผ้าป่าที่ได้จากการร่วมบุญกันในวันนี้ จำนวน 22,610,476 บาท


สำหรับพิธีทอดผ้าป่าครั้งนี้โรงพยาบาลได้รับความเมตตาจากพระเถระ จำนวน 9 รูป ได้แก่ 1.หลวงปู่วงศ์ สุภาจาโร วัดป่าเเก้วเจริญธรรม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 2.หลวงปู่บุญจันทร์ ดำ สีลคุโณ วัดป่ามณีศรีโคตมวงษ์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี 3.หลวงปู่เหลี่ยม สุจิณโน วัดภูตูมวนาราม ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 4.หลวงปู่ทองสุข ฐิตปุญโญ วัดป่าวุฑฒาราม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 5.หลวงปู่วิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 6.หลวงปู่คูณ อัคคธัมโม วัดป่าโพธิ์สุวรรณ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 7.หลวงพ่อเยื้อน ขนฺติพโล วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร บ้านจรัส ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 8.หลวงพ่อสามดง จันทโชโต วัดอรัญพรหมาราม อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

9.หลวงตาศิริ อินทสิริ วัดถ้ำผาแดงผานิมิต จ.ขอนแก่น รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลมีผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละประมาณ 5,000 คน และผู้ป่วยในเฉลี่ยปีละประมาณ 40,000 คน โดยมีจำนวนเตียงเปิดให้บริการ 755 เตียง โรงพยาบาลวางแผนการขยายบริการผู้ป่วยในเพิ่มเพื่อที่จะให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะทางอย่างครบวงจร การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา และที่สำคัญเพื่อยกระดับการรักษาพยาบาลสู่การเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยระดับตติยภูมิชั้นสูง มุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางในปี 2566 อีกด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า รู้สึกซาบซึ้งใจที่ทุกท่านมีจิตศรัทธาร่วมกันระดมทุนบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 36 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งก่อนหน้านี้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ได้รับความกรุณาจากคุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ มอบเงินบริจาคเพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกด้านรังสีวินิจฉัยและห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ จำนวน 100 ล้านบาท และร่วมกับสมาชิกหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (วพน.7) อีกเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 101,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564 ในวันนี้จึงถือเป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจะได้นำรายได้จากพลังศรัทธาของทุกท่านนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ อันเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังเปิดรับบริจาคเพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โดยสามารถโอนเงินเพื่อบริจาคได้ที่ ชื่อบัญชี รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 091-0-20188-8 โดยการทำบุญในครั้งนี้ท่านสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ คุณนงเยาว์ ห้องรับบริจาค โทร. 06 5054 2565 วันเวลาราชการ

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts