พิษณุโลก นายก อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงานเทศกาลอาหารการกิน ถิ่นสองแคว

พิษณุโลก นายก อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงานเทศกาลอาหารการกิน ถิ่นสองแคว

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายชินนะ คชนิล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดงาน คพอ.เฟส ฟู้ด ฟิน อิน เลิฟ หรือเทศกาลอาหารการกิน ถิ่นสองแคว ที่ลานกิจกรรม ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก

สำหรับเทศกาลอาหารการกิน ถิ่นสองแคว จัดโดย สมาคมเครือข่ายไมซ์ ภาคเหนือตอนล่าง (LOMAA) ร่วมกับ สมาคมส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการไทย(ATED) จังหวัดพิษณุโลก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก และภาคีเครือข่ายภาคเอกชนจังหวัดพิษณุโลก

การจัดงานในครั้งนี้มีภาคเอกชนรวบรวมผู้ประกอบการร้านค้า ด้านอาหาร เครื่องดื่ม และเมนูต่างๆ ที่น่าสนใจ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด โดยใช้พลังของ Soft Power พิษณุโลกเป็นเมืองที่มีศักยภาพและต้นทุนทางด้านอาหาร เพราะเราเป็นเมืองของวัตถุดิบต่างๆ ที่น่าสนใจ มีทั้งปลาแม่น้ำ , ไก่ดำคุณภาพส่งออก ,มะม่วงเกรด A ส่งออก และ หมี่ซั่ว ขึ้นชื่อ ลือชา ในด้านสินค้าแปรรูป นอกจากกล้วยตากแล้ว ยังมีสินค้าอีกๆ เป็นจำนวนมากที่น่าสนใจ เพื่อสร้างประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดพิษณุโลกต่อไป

 

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Related posts