มุกดาหาร-กอ.รมน.มุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 69 ปี ประจำปี 2566

มุกดาหาร-กอ.รมน.มุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 69 ปี ประจำปี 2566
………………………………………………..

เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. พ.อ.ภูษิต พลาเศรษฐ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ม.ห.(ท.)/รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.210 ร่วมเป็นเกียรติวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 69 ปี ประจำปี 2566 เพื่อรำลึกถึงเหล่าวีรบุรุษสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้เสียสละ ทำงานอุทิศตน ปกป้องบ้านเมืองให้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่าง ๆ ณ ลานสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ในงานจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป อาราธนาศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ,

ผวจ.ม.ห.อ่านสารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กำลังพลกล่าวคำปฏิญาณ, มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี , มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้แก่บุตรสมาชิก อส. และพิธีสวนสนามของกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 มุกดาหาร โดยมีสมาชิกอาสารักษาดินแดน, ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เข้าร่วมพิธีสวนสนาม จำนวน 300 คน

ความเป็นมาของกองอาสารักษาดินแดน“ โดยที่การป้องกันประเทศชาติในสถานการณ์สงครามปัจจุบัน เป็นหน้าที่ของประชาชนพลเมืองทุกคน ที่จะต้องร่วมมือช่วยเหลือและจะต้องได้รับการศึกษาอบรมเพื่อให้มีความรู้ในการที่จะป้องกันตนเองและประเทศชาติ จึงจำเป็นต้องมีการฝึกอบรม และจัดตั้งหน่วยบังคับบัญชาเตรียมไว้ตั้งแต่เวลาปกติ ”เป็นเหตุผลสำคัญในการจัดตั้งกองอาสารักษาดินแดน

กองอาสารักษาดินแดน เป็นองค์กรขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็น ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน หลักการสำคัญในการจัดตั้งคือ เพื่อมีกำลังสำรองไว้ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ ทั้งยามปกติและสงคราม โดยรับสมัครราษฎรที่สมัครใจอาสาเข้ามาเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 ทำให้การดำเนินการด้านพลเรือนอาสา มีรูปแบบและระบบที่ชัดเจน ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาตามลำดับจนถึงปัจจุบัน จึงถือเอาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “ วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ”
***************************************

เดวิท โชคชัย มุกดาหาร รายงาน 092-5259-777

Related posts