ขอนแก่น – เริ่มแล้ว ตลาดนัดผักปลอดภัย ผ้าไหม ไก่ย่าง

จังหวัดขอนแก่น เปิดงานตลาดนัดผักปลอดภัย ผ้าไหม ไก่ย่าง เพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าท้องถิ่น กระจายรายได้สู่ชุมชน ของผู้ประกอบการ นำผลผลิตทางการเกษตร ผ้าไหม อาหาร ผลิตภัณฑ์จากชุมชน และสินค้าอื่น ๆ มาร่วมแสดงและจัดจำหน่าย มากกว่า 100 ราย


เมื่อวันที่ 11 ก.พ 2566 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า ที่เฮือนโบราณอีสานขอนแก่น สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดงานตลาดนัดผักปลอดภัย ผ้าไหม ไก่ย่าง เพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าท้องถิ่น กระจายรายได้สู่ชุมชน งานดังกล่าวนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-26 กุมภาพันธ์ 2566 (เฉพาะวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์) ระหว่างเวลา 09.00-21.00 น.

โดยมีนายพันธ์เทพ เสาโกศล, นายชาญชัย ศรศรีวิชัย,นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น,นายรุติศักดิ์ รังษี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ,นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น,นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนนายอำเภอทั้ง 26 อำเภอของจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ,พ่อค้า-ประชาชน ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมงาน เป็นอย่างคับคั่ง


นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าตลาดนัดผักปลอดภัย ผ้าไหม ไก่ย่าง จังหวัดขอนแก่น เป็นความร่วมมือของส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่น ที่ได้นำกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ นำผลผลิตทางการเกษตร ผ้าไหม อาหาร ผลิตภัณฑ์จากชุมชน และสินค้าอื่น ๆ มาร่วมแสดงและจัดจำหน่าย มากกว่า 100 ราย ซึ่งงานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-26 กุมภาพันธ์ 2566 (เฉพาะวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์) ระหว่างเวลา 09.00-21.00 น. โดยในช่วงเวลา 17.00 น. จะมีการแสดงวัฒนธรรม จากเด็กและเยาวชน สถานศึกษา กลุ่มอาชีพ หมุนเวียน สับเปลี่ยนกันขึ้นทำการแสดง ที่ บริเวณเวทีกลางของการจัดงาน.

Related posts