ลำปาง-กอ.รมน.ล.ป.ร่วมประชุม WAR ROOM ระดับจังหวัด ครั้งที่ 8/2566 ติดตาม และประเมินสถานการณ์ ไฟป่าฯ

ลำปาง-กอ.รมน.ล.ป.ร่วมประชุม WAR ROOM ระดับจังหวัด ครั้งที่ 8/2566 ติดตาม และประเมินสถานการณ์ ไฟป่าฯ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์​ 2566 เวลา 14.00 น.​ พันเอก​ วิชาญ ศรีภัทรางกูร รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ป.(ท.) ร่วมประชุม WAR ROOM ระดับจังหวัด ครั้งที่ 8/2566 เพื่อติดตาม และประเมินสถานการณ์ ไฟหมอกควันระดับจังหวัดร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายชนาธิป เสมแย้ม รอง ผวจ.ล.ป./รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ป.(พ.) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำปาง ศาลากลาง จังหวัดลำปาง ชั้น 4


สำหรับในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้มีประเด็นที่สำคัญ ประกอบด้วย
– หลังการประกาศห้ามเผาในวันที่ 15 กุมภาพันธ์​ 2566 หากพบการเผา จะดำเนินมาตรการทางกฏหมายอย่างเข้มงวด
– ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำรายงาน ข้อสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อรายงานการปฏิบัติงานให้จังหวัดทราบ
– พิจารณาจัดหาอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย มีความเหมาะสมสำหรับเจ้าหน้าที่ทั้งทีมลาดตระเวน และทีมดับไฟป่า พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางในการเสริมเจ้าหน้าที่เข้าไปประจำในหมู่บ้านต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังการลอบเผาป่าในพื้นที่ที่พบว่ามีการเผาบ่อยครั้ง


– เน้นย้ำจัดชุดลาดตระเวนในพื้นที่ไฟไหม้ซ้ำซ้อน
– การสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ตระหนักถึงปัญหา PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนลำปาง
– MOU ระหว่างพื้นที่ใกล้เคียงในการช่วยป้องกันการเกิดไฟป่าฯ
– การเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับต้นไม้ บริเวณสวนสาธารณะ เขตเมืองที่ประชาชนอยู่จำนวนมาก

 

ภาวิ​นันท์​ บุตร​หล้า​ รายงาน

Related posts