พิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดการแสดง แสง สี เสียง เทิดพระเกียรติ ตามรอยบูรพมหากษัตริย์ไทย กิจกรรมส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวสายวัฒนธรรมเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

พิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดการแสดง แสง สี เสียง เทิดพระเกียรติ ตามรอยบูรพมหากษัตริย์ไทย กิจกรรมส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวสายวัฒนธรรมเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 19.00 น บริเวณวัดวิหารทอง ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวสายวัฒนธรรมเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยมี นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ


กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้อนุมัติโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวการประชุมและจัดนิทรรศการสู่ระดับนานาชาติ จำนวน 2 กิจกรรมประกอบไปด้วยกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวสายวัฒนธรรมเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และกิจกรรมอินโดจีน เทรล รันนิ่ง ซีรีย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1เพิ่มมากขึ้นส่งเสริมให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆโดยนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มาเพิ่มมูลค่าทางด้านการท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน


กิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง เทิดพระเกียรติ ตามรอยบูรพมหากษัตริย์ไทย เป็นละครเทิดพระเกียรติถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ไทยที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1นับตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงรัตนโกสินทร์ พร้อมการแสดงแสงสีแบบใหม่ที่เชื่อมต่อยอดเจดีย์วัดวิหารทองให้ขึ้นมาใหม่ด้วยระบบเลเซอร์จำลองเจดีย์กว่า 500 ปีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นการเนรมิตเจดีย์ขึ้นมาใหม่ครั้งแรกของจังหวัดพิษณุโลก

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts