พิษณุโลกกสทช.เขต 33 ประชุมสถานีวิทยุจังหวัดพิษณุโลก รับฟังข้อคิดเห็นเสนอบอร์ด กสทช.สิ้นปี 67 จบเห่

พิษณุโลกกสทช.เขต 33 ประชุมสถานีวิทยุจังหวัดพิษณุโลก รับฟังข้อคิดเห็นเสนอบอร์ด กสทช.สิ้นปี 67 จบเห่


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่หอประชุมบึงราชนก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายศักดิ์ศรี ว่องไว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแก่งชาติ(กสทช.) เขต 33 พร้อมด้วยนายอรุณ มหาไพบูลย์ งานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค และนายเอนก น่วมนวล งานตรวจสอบและกำกับดูแล ได้จัดประชุมผู้อำนวยการสถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมจำนวน 45 สถานี


ทั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจแนวทางและกระบวนการกำกัยดูแลกิจการกระจายเสียงของสถานีวิทยุชุมชน 3 ประเภท คือ 1.บริการชุมชน 2.บริการสาธารณะ 3 .บริการธุรกิจ ปัจจุบันมีกำลังส่ง 500 วัตต์ เสาสูง 60 เมตร รัศมีการส่งกระจายเสียง 20 กิโลเมตร
ตาม พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียง


ในการนี้ ผอ.กสทช.เขต 33 ได้เปิดโอกาสผู้ประกอบกิจการสถานีวิทยุ ได้แสดงความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม ในประเด็นการโฆษณาเกินความจริง เคยถูกสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)ระดับจังหวัดเสนอลงโทษปรับ แต่โฆษณาดาวเทียมในส่วนกลาง กลับโฆษณาเกินความจริง แต่ กสทช.ไม่สามารถทำอะไรได้คล้ายกับว่าปล่อยปละละเลย แต่ในส่วนต่างจังหวัดเหมือนกับถูกรังแก ซึ่งการแสดงความคิดเห็นและปัญหาต่างๆที่ได้รับผลกระทบ กสทช.เขต 33 จะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการ กสทช.พิจารณาต่อไป


นายศักดิ์ศรี ว่องไว ผอ.กสทช.เขต 33 กล่าวว่า วันนี้ได้เชิญสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกมาประชุมทำความเข้าใจเนื่องจากมีประกาศ กสทช.เรื่องการทดลองประกอบกิจการจะมีผลกระทบกับสถานีวิทยุที่ได้ทดลองออกอากาศประกาศฉบับนี้ ประกาศให้วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งจงหมดอายุประกอบกิจการเป็นอันว่าปี 2568 จะมีการประมูลคลื่นสถานีวิทยุที่มีอยู่ในปัจจุบันจะเป็นอย่างไร การประมูลคลื่นระดับท้องถิ่น ภายในจังหวัด ระดับภูมิภาคภาคเหนือ ภาคใต้ ระดับชาติ จะสามารถทำได้ทั่วประเทศ

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts