มูลนิธิพุทธภูมิธรรมทำบุญใหญ่ปล่อยปลาและกระบือเผือก

มูลนิธิพุทธภูมิธรรมทำบุญใหญ่ปล่อยปลาและกระบือเผือก

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 มูลนิธิพุทธภูมิธรรม นำคณะญาติธรรมไถ่ชีวิตสรรพสัตว์รับปีใหม่ ที่วัดอรุณ ปล่อยปลา300กิโล ได้รับการช่วยชีวิตและปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและน้องกระบือเผือกที่ดิ้นหนีเอาชีวิตรอดจนเชือกมัดเท้าบาดเป็นแผลนั้น บัดนี้ได้รับการช่วยเหลือจากทุกท่านที่ร่วมไม้ร่วมมือช่วยชีวิตทันควัน #วันนี้ญาติธรรมที่มาร่วมรับขวัญกระบือที่วัดอรุณจึงตั้งชื่อว่าน้องรุ่งอรุณ เค้างดงามและสงบมาก เมื่อไถ่ชีวิตจะนำไปเลี้ยงที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง จ.ปราจีนบุรี

หมู่คณะทำพิธีรับขวัญ คล้องมาลัยให้น้ำดื่ม พร้อมนั่งสมาธิ ถวายสังฆทาน อธิษฐานจิตน้อมถวายบุญกุศลถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ถวายบุญแด่วิ่งศักด์สิทธิ์ และแผ่บุญที่ได้เพียรทำนี้จงถึงพร้อมแด่ทุกท่านทุกรูปนาม ทั่วทั้งอนันตจักรวาลเทอญ สาธุๆๆอนุโมทาบุญ

 

Related posts