เพชรบูรณ์-เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566

เพชรบูรณ์-เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566

ที่บริเวณหน้าพุทธอุทยานเพชรบุระ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 โดยมี นายธงชัย เสนาะศรีตระกูล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่างๆ เข้าร่วม


นายธงชัย เสนาะศรีตระกูล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2566 โดยใช้ชื่อการรณรงค์ว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” มีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 และลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บสาหัส ลดลงให้เป็นศูนย์ โดยมีมาตรการที่สำคัญคือ มาตรการ 4 ด่านประสานใจลดอุบัติเหตุทางถนนได้แก่ ด่านครอบครัว ด่านชุมชน ด่านท้องถิ่น และ ด่านตำรวจ


โดยจังหวัดเพชรบูรณ์จะให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนโดยบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนงานอย่างจริงจัง และต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลหรือช่วงวันหยุดยาว ซึ่งต้องเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการลดความเสี่ยงทุกมิติ ทั้งความเสี่ยง จากคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นเสริมสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

Related posts