ลพบุรี สภ.โคกสำโรง จว.ลพบุรี เดินหน้าค้นหาขั้นตอนที่ 2 “ขั้นปฏิบัติการ” เอกซเรย์ 100 % หมู่บ้านเป้าหมาย

ลพบุรี สภ.โคกสำโรง จว.ลพบุรี เดินหน้าค้นหาขั้นตอนที่ 2 “ขั้นปฏิบัติการ” เอกซเรย์ 100 % หมู่บ้านเป้าหมาย

วันนี้ 7 เมษายน 2566 เวลา 15.00 – 18.30 น. พ.ต.อ.นพพลพัชร สิทธิสมบูรณ์ ผกก.สภ.โคกสำโรง นายสุดใจ เจริญดี ผู้ใหญ่บ้านหนองบัว ม.4 ต.คลองเกตุ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมชุด ชมส.ฯ คณะกรรมการคุ้ม อสม.ฯ ดำเนินการขั้นตอนที่ 2 “ขั้นปฏิบัติการ”

ได้ออกพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน เพื่อค้นหาแกนนำ สืบสภาพชุมชน ในแต่ละคุ้ม สอบถามปัญหาภายในชุมชนและข้อมูลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2566 ร่วมกันตรวจสารเสพติดแบบเอกซเรย์ 100 % หมู่บ้านเป้าหมายบ้านหนองบัว ม.4 ต.คลองเกตุฯ ผลการปฏิบัติ ดังนี้

ผลตรวจสารเสพติดประชาชน คุ้มที่ 2 จำนวน 17 คน พบสารเสพติด 3 คน ไม่พบสารเสพติด จำนวน 14 คน มี ผู้สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 คน ตรวจสารเสพติด ผลเป็นบวก รวมตรวจสารเสพติดทั้งหมด จำนวน 18 ราย บันทึกข้อตกลง MOU ครัวเรือน ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการชุมชนยั่งยืนฯ จำนวน 11 ครัวเรือน ถ่ายภาพเพื่อจัดทำบัตรบุคคลสีขาว จำนวน 10 คน

ทั้งนี้จะเป็นหมู่บ้านสีขาว จะเป็นการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยตนเอง โดยตำรวจ สภ.โคกสำโรง “จะมุ่งเน้นหมู่บ้านที่มีปัญหามากที่สุด” เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพ โดยเชื่อว่า โครงการชุมชนยั่งยืน คือ คำตอบสุดท้ายของการแก้ไขปัญหายาเสพติด ลดจำนวนผู้เสพ “เพื่อคืนคนดีสู่สังคม” จนเกิดความยั่งยืนเป็นสังคมสีขาว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดตลพบุรี ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป

 

สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้สื่อข่าว จว.ลพบุรี รายงาน

Related posts