สุโขทัย-อบจ.ร่วมกับทม.ศรีสัชนาลัยบวงสรวงบูรพกษัตริย์สุโขทัย รับปีใหม่สรงน้ำโอยทานฯ

สุโขทัย-อบจ.ร่วมกับทม.ศรีสัชนาลัยบวงสรวงบูรพกษัตริย์สุโขทัย รับปีใหม่สรงน้ำโอยทานฯ

บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่๑ (พระยาลิไท) ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ดร.มนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีถวายสลากภัต และบวงสรวงสักการะพระมหาธรรมราชาที่๑ พิธีเริ่มในเวลา 07.00 น. ของวันที่ 8 เมษายน 2566
โดยมีนายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย กล่าวต้อนรับประธานและนักท่องเที่ยว และนายสมศักดิ์ พุ่มชื่น นายกเทศมนตรีนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯกล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย หัวหน้าส่วนราชการ นายก อปท. ในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น พี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีจำนวนมาก

งานประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย และงานสักการะพระยาลิไท ประจำปี 2566 จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2566 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไท) หมูู่ที่ 5 ทุ่งหนองช้าง ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

ซึ่งอบจ.สุโขทัย ร่วมกับเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ในการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นศรีสัชนาลัย พร้อมทั้งส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่ม กองการศึกษาเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย 055-679198-9 ต่อ 119

Related posts