กาฬสินธุ์ กอ.รมน.ฮึ่มล้อมคอกป้องกันนายทุนหลอกชาวบ้านกู้เงินเลี้ยงหมู

กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ฮึ่ม นายทุนต้องอุ้มเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูให้ตลอดรอดฝั่ง ย้ำอย่าหลอกชาวบ้านและผลักภาระหนี้สินให้ชาวบ้านมากเกินไป ด้านผู้จัดการ ธกส.สาขาสหัสขันธ์ เผยจากการป้องปรามของทุกฝ่าย เชื่อธุรกิจเลี้ยงหมูไปต่อได้ หากประสบปัญหาเตรียมแผนรองรับปรับโครงสร้างหนี้ให้เกษตร


จากกรณีชาวบ้านใน ต.สหัสขันธ์ และต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ได้รับความเดือดร้อนสาหัส จากกลิ่นเหม็นของขี้หมู ที่โชยออกมาจากฟาร์มเลี้ยงหมูเอกชน 16 ฟาร์ม ส่งผลให้สุขภาพจิตเสีย ปวดหัวปวดประสาทและเจ็บป่วยด้วยโรคทางลมหายใจ เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรีบแก้ไข มีการติดตามผลเป็นระยะ พร้อมเรียกร้องนายทุนใช้หลักเมตตาธรรมช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู เนื่องจากเกษตรผู้เลี้ยงหมู 8 รายแบกรับภาระหนี้รายละกว่า 6 ล้านบาท รวมกว่า 50 ล้านบาทตามข่าวที่เสนอแล้วนั้น


ล่าสุด วันที่ 17 มิถุนายน 2566 มีรายงานว่า ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นางสาวแววตา นระทัด นายอำเสหัสขันธ์ เป็นประธานประชุมการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญ กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนทางกลิ่น จากฟาร์มเลี้ยงหมู ในเขต ต.นามะเขือ และต.สหัสขันธ์ โดยมี พ.ท.สุรพร ฮูมเปือย หัวหน้ากลุ่มประสานงาน กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ท.วิศิษศักดิ์ ภูกิ่งเพชร หัวหน้าฝ่ายกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ร.ท.วิทยา เทพจันทร์ รองหัวหน้าฝ่ายประสานความมั่นคง กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ นายประดิษฐ สุดชาดา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ นายสุระเดช วงษ์ศรีทา ผู้จัดการ ธกส.สาขาสหัสขันธ์ นายชุมพล แสบงบาล สาธารณสุข อ.สหัสขันธ์ พร้อมด้วยปศุสัตว์ อ.สหัสขันธ์ ตัวแทนบริษัทที่เข้ามาส่งเสริมเลี้ยงหมู ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ และชาวบ้าน ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง


นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามผลการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน กรณีชาวบ้านใน ต.นามะเขือ และต.สหัสขันธ์ ได้รับความเดือดร้อนจากมลพิษทางอากาศ ซึ่งมีสาเหตุจากฟาร์มเลี้ยงหมูเอกชน 16 ฟาร์ม หลังจากที่มีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 23 พ.ค.66 ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าการแก้ไขปัญหามีความคืบหน้าไปมาก โดยในช่วงนี้อยู่ระหว่างทยอยจับหมูจำหน่าย และจะเริ่มลงมือจัดทำบ่อบำบัดที่ได้มาตรฐานทันทีที่จำหน่ายหมูออกหมด


ด้าน พ.ท.สุรพร ฮูมเปือย หัวหน้ากลุ่มประสานงาน กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นนั้น ส่งผลกระทบในวงกว้าง เนื่องจากทางบริษัทที่เข้ามาส่งเสริมและผู้ประกอบการทำกันเอง ในลักษณะไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดตามมา พอเกิดปัญหาแล้วก็ส่งผลกระทบถึงสังคมรอบด้าน ผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดก็เป็นห่วง จึงอยากให้ทางบริษัทรีบเร่งแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้น


รวมทั้งประคับประคองให้เกษตรกรที่เลี้ยงหมู สามารถประกอบธุรกิจไปได้ อย่าหลอกให้ชาวบ้านลงทุนและแบกรับหนี้สินฝ่ายเดียว ไม่อยากให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อพื้นที่และบริษัทเอง เพราะจริงๆแล้ว ทางบริษัทต้องรู้ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นในระหว่างการเลี้ยงหมู หากระบบการบริหารจัดการในฟาร์มไม่ได้มาตรฐาน แล้วทำไมปล่อยให้เกิดปัญหา และทุกฝ่ายต้องมาเหนื่อยในการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอย่างนี้


ด้านนายสุระเดช วงษ์ศรีทา ผู้จัดการ ธกส.สาขาสหัสขันธ์ กล่าวว่า การปล่อยสินเชื่อเงินกู้เกษตรกรเลี้ยงหมู 8 รายก้อนแรก จ่ายไปครบแล้วโดยแบ่งจ่ายรายละ 4 งวด รวมประมาณ 50 ล้านบาท ขณะที่ในส่วนของการกู้เพิ่มเพื่อทำบ่อบำบัด อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นกู้ ซึ่งแต่ละรายอาจจะได้ไม่เท่ากัน รายละประมาณ 4 แสนบาท หรือตามสภาพพื้นที่ อย่างไรก็ตาม จากการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหา และหลายๆภาคส่วนมาร่วมประชุม เพื่อให้ธุรกิจการเลี้ยงหมูดำเนินต่อไป ตนเชื่อว่าคงจะไปต่อได้ หรือหากมีเหตุปัจจัย ที่ไม่สามารถไปต่อได้ ทางธกส.ก็มีแผนรองรับ โดยจะมีการปรับโครงสร้างหนี้ให้

 

Related posts