สุโขทัย-ส่งเสริมการท่องเที่ยวชมฟรี Mini Light and Sound กระตุ้นการค้าขายเป็นเจ้าบ้านที่ดีรับนักท่องเที่ยว

สุโขทัย-ส่งเสริมการท่องเที่ยวชมฟรี Mini Light and Sound กระตุ้นการค้าขายเป็นเจ้าบ้านที่ดีรับนักท่องเที่ยว

 

จังหวัดสุโขทัยเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นของประเทศไทย นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ ติดตามการเข้าชมการแสดง แสง เสียง (Light and Sound) ณ วัดมหาธาตุ การแสดงจุดพลุ ตะไล ไฟพะเนียง ในงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ทุกๆปีในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เพื่อเป็นการส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยวที่จะมาถึง ทางจังหวัดสุโขทัย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จัดการแสดง แสง สี เสียง ยามค่ำคืน@สุโขทัย ณ วัดสระศรี อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย Mini Light and Sound Performence at Wat Sra Sri.Sukhothai Historical Park กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและจังหวัดสุโขทัย และร่วมกิจกรรมอื่นๆเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือน ส่งเสริมการค้าและภาคเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อเนื่อง


กิจกรรมในงานนอกจากจะมีการแสดง แสง สี เสียง ยามค่ำคืน@สุโขทัย “Mini Light and Sound” ให้ชมฟรีแล้วยังได้มาใช้ช่วงเวลาสุดพิเศษวันหยุดวันพักผ่อนร่วมกัน และนักท่องเที่ยวยังได้เที่ยวชมตลาดท่าน้ำรับเสด็จฯ เดินช้อป ชิม ชิลล์ อาหารคาวหวาน ขนมหวานและขนมไทยโบราณพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์สินค้าขึ้นชื่อของสุโขทัย และซื้อหากลับไปเป็นของฝาก ยังเป็นการอุดหนุนสินค้าคนท้องถิ่น หากนักท่องเที่ยวต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมก็มีร้านบริการชุดไทยบริการ “ธีมงาน”สวมใส่ชุดไทย เที่ยวได้สนุก และการร่วมกิจกรรมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย การสวมใส่ชุดไทย ผ้าไทย เที่ยวชมงานและเก็บภาพความทรงจำกับสถาปัตยกรรมโบราณ หรือจุดเช็กอินที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัย พร้อมร่วมสนุกรับของที่ระลึกติดมือแทนความทรงจำที่มาเยือนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย


รอบการแสดงเข้าชมพรี ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เริ่มวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 และวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 Show Time At 07:00 P.M. Friday – Saturday 8-9 September 2023 รอบละ 200 ท่าน ผู้สนใจเข้าลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งเข้าชมการแสดง ตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 19.00 น. หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม ณ บริเวณหน้าวัดสระศรี อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ลงทะเบียนออนไลน์สำรองที่นั่ง 50 คน ต่อรอบการแสดง ติดต่อสอบถามสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย โทร. 055-610222 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย โทร. 055-616228-9 Please note that the schedule is subject to change as appropriate. More Infromation : Sukhothai Provincial Office of Tourism and Sports Tel. 055-610222 Tourism Authority of Thailand : Sukhothai Office Tel. 055-616228-9 FB : TAT Sukhothai-Kamphaeng Phet

 

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 0812844862

Related posts