ฉะเชิงเทรา-ทกจ.ฉะเชิงเทราผุดโครงการ 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น (One Destination, One Local Experience)

ฉะเชิงเทรา-ทกจ.ฉะเชิงเทราผุดโครงการ 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น (One Destination, One Local Experience)

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 ที่ตลาดโบราณนครเนื่องเขต ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองจ.ฉะเชิงเทรา นายสุฤกษ์ ศิลปอนันต์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิด โครงการ 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น โดยมี นายเลอสรร สายวาณิชย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเนื่องเขต กล่าวรายงาน ร่วมด้วย นายจิตรกร ผเด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา นางอาภรณ์ วัชระ นายกสมาคมการค้าธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานท่องเที่ยวและก็ฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการ 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น (One Destination, One LocalExperience) กิจกรรมล่องเรือ ! ประสบการณ์ ชานนคเรศล่อง คลองนครเนื่องเขต โดยเป็นการจัดร่วมกับหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต สไมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา และสมาคมการค้าธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจัดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในโครงการ ! เมืองท่องเที่ยว ประสบการณ์ท้องถิ่น (One Destination, One Local Experience)จัดกิจกรรม “ล่องเรือ 1 ประสบการณ์ ชานนคเรศล่องเรือ คลองนครเนื่องเขต” พร้อมกับการจัดประกวดนักร้อง 4 รุ่น

โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนที่มีศักยภาพแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

2.เพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำให้ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันที่
ชื่นชอบธรรมชาติ และวิถีชีวิตของคนสมัยโบราณในท้องถิ่น
3.เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น
4.เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น
โดยมีกิจกรรมล่องเรือ และกิจกรรมประกวดร้องเพลง กิจกรรมล่องเรือ จากตลาดโบราณนครเนื่องเขต ไปวัดหนามแดง เยี่ยมชนพิพิธภัณฑ์โบราณ”

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

Related posts