โรงพยาบาลพญาไท 3 จัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ… “ป้องกันดีกว่ารักษา ลดเสี่ยงด้วยวัคซีน”

โรงพยาบาลพญาไท 3 จัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ…
“ป้องกันดีกว่ารักษา ลดเสี่ยงด้วยวัคซีน”

วันนี้ 24 ตุลาคม 2566 ที่โรงพยาบาลพญาไท 3 เพชรเกษม 19 ณ ลานกิจกรรม OPD ชั้น 1 ของโรงพยาบาล สำหรับผู้ใหญ่ และ ผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 20 – 29 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 17
00 น. มีการเสวนาถึงโรคภัยต่างๆ เช่น โรคงูสวัด กับผู้สูงอายุ โดย พญ.สุวรรณี รัตนชูวงศ์ แพทย์อายุรศาสตร์ คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลพญาไท 3 มาให้ความรู้ กับผู้รับบริการ โดยมี น.ส.อัจฉรา ทองจริง เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดอาวุโส เป็นผู้ดำเนินรายการ…

Related posts