กระบี่-ทกจ.กระบี่ ลงตรวจผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและแนะนำการเตรียมความพร้อมการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่

กระบี่-ทกจ.กระบี่ ลงตรวจผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและแนะนำการเตรียมความพร้อมการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่

 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายศศิศ จิตต์แจ้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายกฤษฎา มะหะหมัด เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการท่องเที่ยว พร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยว ลงพื้นที่ออกตรวจสถานประกอบการธุรกิจนำเที่ยว จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ กระบี่ สมพร ทราเวลแอนด์เซอร์วิส, ภัทรา แทรเวล แอนด์ ทัวร์ และ มัจฉา ทัวร์

โดยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา กับสถานประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้เข้าตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว เพื่อบันทึกการตรวจสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และสอบถามพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องการต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

Related posts