ฉะเชิงเทรา-ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา เปิดกิจกรรมการรณรงค์ให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุข

ฉะเชิงเทรา-ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา เปิดกิจกรรมการรณรงค์ให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุข

 

วันนี้ 8 พ.ย.66 ที่ โรงเรียนดัดดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์ให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมกิจกรรม
โดยมี นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงาน

สืบเนื่องจากนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนการยกระดับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีประเด็นการดำเนินงานมะเร็งครบวงจร เป็น 1 ในทั้งหมด 13 ประเด็น วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังผลในการลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทย สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า Human Papillomavirus หรือที่เรียกว่าเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV)


ที่เนื้อเยื่อบุผิวปากมดลูก ทำให้เซลล์บริเวณปากมดลูกเจริญผิดปกติจนกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกในที่สุด พบได้บ่อยในหญิงไทยที่อายุน้อยกว่า 45 ปี ซึ่งโรคนี้มีความร้ายแรงสามารถทำให้สูญเสียชีวิต ได้ จึงนับเป็นปัญหาสำคัญยิ่ง ด้านสุขภาพของประชาชนคนไทย ที่ควรต้องเร่งได้รับการส่งเสริมป้องกัน ปัจจุบันวิธีการที่ได้ผลดี คือ การได้รับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก หรือวัคซีนเอชพีวี (HPV) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้สูงถึงร้อยละ 95 จากความสำคัญและขับเคลื่อนนโยบาย ดังกล่าว


โดยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีมติเห็นชอบแผนเร่งรัดการฉีดวัคชีน HPV ตามคำแนะนำของมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค ในกลุ่มเป้าหมายนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง ชั้นอุดมศึกษาปีที่ 2 (หรืออายุ
11- 20 ปี) จำนวน 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน โดยเน้นบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายก่อน ทั้งนี้ยังคงให้วัคซีน HPV จำนวน 2 เข็ม ตามสิทธิประโยชน์ต่อไป และให้ทุกจังหวัดเปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีน HPVให้กับกลุ่มเป้าหมาย จังหวัดละ 1 แห่ง พร้อมกัน ทั่วประเทศ


ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป สำหรับจังหวัดฉะเชิงเทรามีกลุ่มเป้าหมาย 11-20 ปี ที่มีความประสงค์การฉีดวัคซีน ดังกล่าว 1 เข็มจำนวน 6,770 โดส 2 เข็มจำนวน 15,426 โดส วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอซพีวี (HPV) ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุข”
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้จัดพิธีเปิด “กิจกรรมการรณรงค์ให้บริการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานมะเร็งครบวงจร สร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส ในกลุ่มเป้าหมาย มุ่งหวังผลในการลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทย ต่อไป

Related posts