“มาแต่ตรัง…” เทศกาลท่องเที่ยวสร้างสรรค์ Creative tourism festivalภายใต้ โครงการยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงฝั่งอันดามัน (Premium Tourism Andaman)กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าอันดามัน

“มาแต่ตรัง…” เทศกาลท่องเที่ยวสร้างสรรค์ Creative tourism festivalภายใต้ โครงการยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงฝั่งอันดามัน (Premium Tourism Andaman)กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าอันดามัน

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดตรัง โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง กำหนดจัดงาน “มาแต่ตรัง…” เทศกาลท่องเที่ยวสร้างสรรค์ Creative tourism Festival กิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยวเมืองเก่าอันดามัน ภายใต้โครงการยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงฝั่งอันดามัน (Premium Tourism Andaman) ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ คลองห้วยยาง ย่านเมืองเก่า ทับเที่ยง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เพื่อสร้างโอกาสและเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ย่านเมืองเก่าตรัง โดยการนำเสนอสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมของดีของจังหวัด ดึงกลุ่มคนท้องถิ่น ผู้ประกอบการและชุมชน มาร่วมกันสร้างสรรค์ ทำให้เมืองเก่าตรัง ซึ่งนอกจากเป็นเมืองค้าขายที่ตอบสนองวิถีของคนในพื้นที่แล้ว ยังสามารถรองรับคนนอกพื้นที่ที่เข้ามาท่องเที่ยวทางทะเล ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ให้มาเรียนรู้ ในมิติวัฒนธรรมของเมืองเก่าได้
การจัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าอันดามัน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในพื้นที่เมืองเก่าตรัง โดยใช้กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ ในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ และกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเมืองเก่าตรัง เป็นหมุดหมายสำคัญในการขับเคลื่อนย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในเครือข่ายย่านสร้างสรรค์ประเทศไทย (TCDN) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับคนตรังและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ผ่านกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสอดคล้องกับเทรนด์การท่องเที่ยว ของประเทศ
ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายตลอดทั้ง 5 วัน อาทิ การจัดแสดงแสง สี และเปิดพื้นที่ให้ผู้คนได้เข้ามาทำกิจกรรมในพื้นที่คริสตจักรตรัง มูลนิธิกุศลสถาน และริมคลองห้วยยาง นิทรรศการภาพถ่ายโรงหนังและศิลปะจัดวาง (Exhibition & art installation) ที่เพชรรามาและคลองห้วยยาง เปิดพื้นที่เรียนรู้ทดลองสร้างสรรค์ (Creative space) ณ ตรังชาตะ เปิดพื้นที่พักผ่อน ณ สวนหย่อมริมคลองห้วยยาง (Pocket park) ชมตลาดอาหารงานสร้างสรรค์และผลิตภัณฑ์…
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (Creative market) ณ มูลนิธิกุศลสถาน มีกิจกรรมสาธิตอาหารแนวใหม่ และกิจกรรมพาชม ย่านเมืองเก่า (Old town Tour) จึงขอเชิญท่านร่วมงาน “มาแต่ตรัง…” เทศกาลท่องเที่ยวสร้างสรรค์ Creative tourism Festival จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00- 21.00 น. ณ คลองห้วยยาง ย่านเมืองเก่าทับเที่ยง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คาดว่าจะทำให้เกิดเครือข่ายกลุ่มนักสร้างสรรค์ และกลไกการทำงานร่วมกัน มีแผนที่ท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าตรัง เกิดเป็นพื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ของตรัง มีพื้นที่นั่งเล่นสร้างสรรค์กลางเมืองเก่าทับเที่ยง ได้บันทึกเรื่องราว รากเหง้าทางวัฒนธรรมของสินทรัพย์ในพื้นที่เมืองตรัง ธุรกิจในย่านเมืองเก่า สร้างรายได้เพิ่มขึ้นระหว่างการจัดเทศกาลท่องเที่ยวสร้างสรรค์ เกิดการต่อยอดธุรกิจใหม่ และมีการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรังในวงกว้าง ผู้สนใจสามารถมาร่วมงาน “มาแต่ตรัง…” เทศกาลท่องเที่ยวสร้างสรรค์ Creative tourism festival ผู้สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยสแกนคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้ หรือติดต่อได้ที่ http://fb.com/TrangRenown

Related posts