#แม่ฮ่องสอน.. นายกฯ มอบ”สมคิด” รองเลขาฯนายก เปิดห้องรับเรื่องจากสุภิญกัลย์

#แม่ฮ่องสอน.. นายกฯ มอบ”สมคิด” รองเลขาฯนายก เปิดห้องรับเรื่องจากสุภิญกัลย์
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง พร้อมด้วยนายประสาน จ่างูเหลือม ประธานคณะทำงานรองเลขาฯ ได้เปิดห้องรับรองที่ศูนย์ฯ เพื่อรับเรื่องจากคณะฯของนางสุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 4 และประธานที่ปรึกษาศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน แขวงห้วยขวาง กรมคุุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะฯอาทิ นายภวัต อุดมสวัสดิ์ นายกสมาคมคุ้มครองคนพิการและผู้ยากไร้ และนายปรีชา วัชระนัย รองประธานสมาพันธ์นักข่าว แห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และยื่นเรื่องร้องทุกเกี่ยวกับปัญหาเรื่องที่ทำกินของชาวแม่ฮ่องสอน ซึ่งไม่สามารถพัฒนาได้เนื่องจากติดขัดเรื่องกฎหมายป่าไม้ ไหนจะ พรบ.ป่าสงวนฯ ,พรบฯอุทยานแห่งชาติ ,พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ ฯลฯ จนชาวบ้านทุกคนเริ่มทนไม่ไหว ทำอะไรไม่ได้ติดขัดไปหมด ซึ่งนายสมคิด ได้กล่าวกับนางสุภิญกัลย์ ว่าปัญหาเรื่องนี้ตนจะรีบนำเรียนนายกรัฐมนตรี ทันทีเมื่อนายกฯกลับมาจากต่างประเทศ ขอให้ชาวบ้านสบายใจได้ อีกทั้งนายกฯได้มีความตั้งจะช่วยเหลือและจะแก้ไขข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคเพื่อประชาชนในเรื่องที่ทำกินอยู่แล้ว โดยนางสุภิญกัลย์ ได้กล่าวขอบคุณนายสมคิด แทนชาวบ้านของจังหวัดแม่ฮ่อนสอน จากนั้นได้มอบถั่วลายเสือ ซึ่งเป็นของดีและ OTOP เป็นซอฟ พาวเวอร์ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้แก่นายสมคิดด้วย เพื่อที่จะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ของดีของชาวแม่ฮ่องสอนอีกด้วย โดยนายสมคิดได้กล่าวขอบคุณและรับปากแก่นางสุภิญกัลย์ ว่า ให้ช่วยแจ้งแก่ชาวแม่ฮ่องสอนให้ด้วย ว่าทุกเรื่องที่แจ้งมาในวันนี้ จะได้รับการแก้ไข-ช่วยเหลือในทันทีและเร่งด่วนที่สุด นายสมคิด กล่าว

Related posts