สวนนงนุชพัทยา ประกอบพิธีเปลี่ยนธงมนตราจากประเทศภูฏานสัญลักษณ์แห่งความโชคดี จำนวน 9 ผืน เพื่อตอนรับนักท่องเที่ยว

สวนนงนุชพัทยา ประกอบพิธีเปลี่ยนธงมนตราจากประเทศภูฏานสัญลักษณ์แห่งความโชคดี จำนวน 9 ผืน เพื่อตอนรับนักท่องเที่ยว

วันที่ 19 พ.ย. เวลา 09.00 น. นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารสวนนงนุชพัทยา ร่วมประกอบพิธีเปลี่ยน “ธงมนตรา” จาก ประเทศภูฏาน จำนวน 9 ผืนได้นิมนต์ พระครูเกษมกิตติโสภณ (อาจารย์จ่อย) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต และพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาประกอบพิธีปิดทอง เจิม ธงมนตรา พร้อมสวดชัยมงคลคาถา ธงมนตรา

“ธงมนตรา” รับมอบจาก เอกอัคราชฑูตอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย จำนวน 9 ผืนได้มอบไว้ เพื่อนักท่องเที่ยวที่เข้ามา และถือเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนแห่งความโชคลาภ และความโชคดี เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมไหว้เพื่อขอพร ยามสายลมพัดให้ธงโบกสะบัด จะนำพาความเป็นสิริมงคล ความสุข อายุยืนยาว และความเจริญก้าวหน้า สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเที่ยวชมทุกคน

การเปลี่ยนธงมนตราแต่ละครั้งจะดูความเหมาะสมในส่วนของคุณภาพของธงที่ถูกใช้งานเป็นระยะเวลานานหรือประมาณเวลา 6 เดือน จะมีการประกอบพิธีอัญเชิญมนตราธงขึ้นสู่ยอดเสา โดยมีพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ร่วมพิธีสวดชัยมงคลคาถา เสริมความเป็นสิริมงคลทุกครั้ง สำหรับ “ธงมนตรา” ในยุคแรกถูกย้อมสีด้วยสีธรรมชาติกำหนดขึ้นจากธาตุทั้งห้า

นั่นคือ ดิน น้ำ ลม ไฟ และอากาศธาตุ เพื่อใช้เป็นเครื่องปัดเป่ายามเจ็บไข้ได้ป่วย ขอพรยามมีความสุข และเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพต่อธรรมชาติ เพื่อให้ภูตผีวิญญาณคุ้มครองอีกด้วย ธงมนตรา เป็นธงที่จารึก บทสวดมนต์ไว้บนธง ธง 5 สี หมายถึง 5 ธาตุ ซึ่งจะพัดผ่านสายลม นำสิ่งดี ๆ มาสู่ชีวิต อีกด้วย

Related posts