ขอนแก่น – “มข.”ลงนาม “ส.การค้าสตาร์ทอัพไทย” ลุยปั้น นศ. มุ่งสู่สตาร์ทอัพ

ขอนแก่น – “มข.”ลงนาม “ส.การค้าสตาร์ทอัพไทย” ลุยปั้น นศ. มุ่งสู่สตาร์ทอัพ การลงนามบัน…

Read More

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสงขลา เขต 2 ส่งเสริมทักษะดนตรี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสงขลา เขต 2 ส่งเสริมทักษะดนตรี วันนี้ 8 กุมภาพัน…

Read More

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต รุ่นที่ 30 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต รุ่นที่…

Read More