กาฬสินธุ์ เปิดเรียนออนไซต์กลุ่มเด็กสอบเลื่อนชั้นเข้มมาตรการป้องกันโควิด (ชมคลิป)

กาฬสินธุ์ เปิดเรียนออนไซต์กลุ่มเด็กสอบเลื่อนชั้นเข้มมาตรการป้องกันโควิด เปิดเรียนออนไซต์กล…

Read More

สระบุรี/ผวจ.เปิดงานวันครู โรงเรียนวัดศาลาแดงครบ 66 ปี ประจำปี 2565 พร้อมมอบรางวัลผู้บริหารสถานศึกษา 138 ราย (ชมคลิป)

สระบุรี/ผวจ.เปิดงานวันครู โรงเรียนวัดศาลาแดงครบ 66 ปี ประจำปี 2565 พร้อมมอบรางวัลผู้บริหาร…

Read More

ตราด/อ.คลองใหญ่ จัดการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจําปีศึกษา 2564 (ชมคลิป)

ตราด/อ.คลองใหญ่ จัดการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจ…

Read More

เชียงใหม่-คณะพยาบาลศาสตร์ มช.รับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2565

เชียงใหม่-คณะพยาบาลศาสตร์ มช.รับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิ…

Read More

มรภ.สงขลา สร้างสัมพันธ์ “ม.จงหนาน” ส่ง นศ. ร่วมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนออนไลน์

มรภ.สงขลา สร้างสัมพันธภาพ “ม.จงหนาน” ส่งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน เข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน…

Read More