อยุธยา – เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจัด“พิธีมอบทุนการศึกษา(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)และพิธีมอบปลอกแขนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ความเป็นผู้นำให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน”

อยุธยา – เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจัด“พิธีมอบทุนการศึกษา(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรี…

Read More

สวนนงนุชพัทยา จับมือ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ลงนาม MOU 3 ฉบับ ยกระดับการเรียนการสอนนักศึกษา

สวนนงนุชพัทยา จับมือ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ลงนาม MOU 3 ฉบับ ยกระดับการเรียนการสอนนักศึกษา ณ ส…

Read More