ดร.รัตนา แซ่เล้า สานต่อปณิธานการศึกษา นำเยาวชนไทยพัฒนาสู่ความฝันอันสูงสุด ของ ร.๙

ดร.รัตนา แซ่เล้า สานต่อปณิธานการศึกษา นำเยาวชนไทยพัฒนาสู่ความฝันอันสูงสุด ของ ร.๙ ด้วยรำลึ…

Read More

สพป.สงขลา เขต 2 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สงขลา เขต 2 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่ โรงเรี…

Read More

นราธิวาส-Kick Off “ผอ.กล้าเปลี่ยน ครูกล้าปรับสร้างกลไกเครือข่ายขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”

นราธิวาส-Kick Off “ผอ.กล้าเปลี่ยน ครูกล้าปรับสร้างกลไกเครือข่ายขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมกา…

Read More

ปราจีนบุรี-เทคนิคปราจีนบุรีสนับสนุนการศึกษาระบบทวิภาคีพัฒนาฝีมือนักศึกษา

ปราจีนบุรี-เทคนิคปราจีนบุรีสนับสนุนการศึกษาระบบทวิภาคีพัฒนาฝีมือนักศึกษา นางอารีย์ เลิศกิจ…

Read More