กาฬสินธุ์จิตอาสากู้ภัยรวมตัวทำความดีเก็บขยะริมเขื่อนลำปาว

จิตอาสากู้ภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ กว่า 30 คน ร่วมกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ อ.สหัส…

Read More

สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “โครงการที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕”

สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “โครงการที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒…

Read More

บลูเทค ซิตี้ร่วมสนับสนุนโครงการช่วยเหลือนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อกลับตัวเป็นคนดีคืนสู่สังคม

บลูเทค ซิตี้ร่วมสนับสนุนโครงการช่วยเหลือนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม …

Read More

อยุธยา – ผู้ว่าฯอยุธยา ให้กำลังใจทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนพัฒนา “อยุธยาเมืองสะอาด” เชิญชวนชาวอยุธยาร่วมรักษาความสะอาดเมืองมรดกโลก พร้อมต้อนรับผู้มาเยือน

อยุธยา – ผู้ว่าฯอยุธยา ให้กำลังใจทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนพัฒนา “อยุธยาเมืองสะอาด” เ…

Read More