กรมหม่อนไหม จัดงาน “ตรานกยูงพระราชทานฯ ครั้งที่ 18” ดันมาตรฐานไหมไทย สร้างชื่อ สร้างรายได้ให้ประเทศ

กรมหม่อนไหม จัดงาน “ตรานกยูงพระราชทานฯ ครั้งที่ 18” ดันมาตรฐานไหมไทย สร้างชื่อ สร้างรายได้…

Read More

เชียงใหม่-สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ แถลงประกวดซอพื้นเมืองล้านนาไทยเชียงใหม่ และกิจกรรมฉลองครบรอบ 76 ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมฯ

เชียงใหม่-สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ แถลงประกวดซอพื้นเมืองล้านนาไทยเช…

Read More

นครนายก – วัดธรรมปัญญา สวดพุทธาภิเษก , สวดเสริมดวง เสริมทรัพย์ เสริมสิริมงคล หน้าที่การงาน นั่งปรก 5 รูป

นครนายก – วัดธรรมปัญญา สวดพุทธาภิเษก , สวดเสริมดวง เสริมทรัพย์ เสริมสิริมงคล หน้าที่…

Read More

ปทุมธานี พุทธศาสนิกชนร่วมนั่งสมาธิ หยุดใจ ในวันสมาธิโลก พร้อมถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 2,000 วัดทั่วประเทศ

ปทุมธานี พุทธศาสนิกชนร่วมนั่งสมาธิ หยุดใจ ในวันสมาธิโลก พร้อมถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 2,000 วัดท…

Read More

กาฬสินธุ์ชาวกุดสิมอำเภอเขาวงร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

เทศบาลตำบลกุดสิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรร…

Read More