กำลังพลกองทัพเรือพร้อมใจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง รับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือที่ต้องการให้กำลังพลมีสุขภาพดีซึ่งเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนกองทัพเรืออย่างมีพลัง

กำลังพลกองทัพเรือพร้อมใจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง รับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือที่ต้องการให…

Read More

จันทบุรี-สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จ.จันทบุรี และสมาคมฌาปนกิจ ประชุมใหญ่เลือกนายกสมาคมฯ

จันทบุรี-สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จ.จันทบุรี และสมาคมฌาปนกิจ ประชุมใหญ่เลือกนายกสมาคมฯ แทนคน…

Read More

จันทบุรี-บูรณาการสุ่มตรวจห้องเย็นเก็บเนื้อสุกรตรวจสอบเนื้อสัตว์ มีแหล่งที่มาที่ถูกต้อง และห้องเย็นเก็บเนื้อสัตว์ มีความเหมาะสม ถูกสุขอนามัย สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค

จันทบุรี-บูรณาการสุ่มตรวจห้องเย็นเก็บเนื้อสุกรตรวจสอบเนื้อสัตว์ มีแหล่งที่มาที่ถูกต้อง และ…

Read More

จันทบุรี-องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่บูรณาการเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีจันทบุรี

จันทบุรี-องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่บูรณาการเพื่อพัฒนา…

Read More

ปทุมธานีฟิวเจอร์พาร์ครังสิตชวนชมงานศิลป์ในนิทรรศการ FUTURE X หออัครศิลปินผลงานจาก 10 ศิลปินแห่งชาติ

ปทุมธานีฟิวเจอร์พาร์ครังสิตชวนชมงานศิลป์ในนิทรรศการ FUTURE X หออัครศิลปินผลงานจาก 10 ศิลปิ…

Read More