ตราด-ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดตราดสาขาอําเภอคลองใหญ่ จัดโครงการฝึกอบรม “ช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด” ยึดหลัก “ผู้เสพคือผู้ป่วย” ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาและป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อยาเสพติด

ตราด-ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดตราดสาขาอําเภอคลองใหญ่ จัดโครงการฝึกอบรม “ช่วยเหลือผู้เ…

Read More

ลำปาง-กอ.รมน.ลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำจาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ลำปาง-กอ.รมน.ลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำจาง เพื่อเฉลิมพระเกีย…

Read More

ปทุมธานี ” จัดอย่างยิ่งใหญ่” มูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย แถลงข่าวจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา “วันสำคัญสากลโลก”

ปทุมธานี ” จัดอย่างยิ่งใหญ่” มูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย แถลงข่าว…

Read More

เพชรบูรณ์-กรมการสรรพกำลังกลาโหม จัดอบรมเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาการสรรพกำลังกลาโหมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์-กรมการสรรพกำลังกลาโหม จัดอบรมเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาการสรรพกำลังกลาโหมในพื้น…

Read More