มูลนิธิพุทธภูมิธรรม กราบอนุโมทนาบุญ❗️เราสามารถไถ่ชีวิตวัวจาก 32 ตัว เป็นทั้งหมด 72 ตัว❗️

มูลนิธิพุทธภูมิธรรม กราบอนุโมทนาบุญ❗️เราสามารถไถ่ชีวิตวัวจาก 32 ตัว เป็นทั้งหมด 72 ตัว❗️ ม…

Read More

สพม.สงขลา สตูล ประชุมบุคลากรพร้อมปลูกจิตสำนึกความโปร่งใสในองค์กร ตามจุดเน้นด้านนโยบายความซื่อสัตย์สุจริต ของ สพฐ.

สพม.สงขลา สตูล ประชุมบุคลากรพร้อมปลูกจิตสำนึกความโปร่งใสในองค์กร ตามจุดเน้นด้านนโยบายความซ…

Read More

นครนายก – จ่าเบ้าสุนัขแสนรู้เดินเยี่ยมญาติทหารใหม่ ในวันพร้อมญาติ

กองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดวันพร้อมญาติ ได้มีจ่าเบ้าออกมาเดินอยู่ในกลุ่…

Read More