ร้อยเอ็ด…พ่อเมืองเกินร้อย นำส่วนราชการมหาดไทย จัดการแสดง “รำวงมหาดไทย เพื่อคนไทย” ในงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566

ร้อยเอ็ด…พ่อเมืองเกินร้อย นำส่วนราชการมหาดไทย จัดการแสดง “รำวงมหาดไทย เพื่อคนไทย” ในงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566

วันนี้( 1 มกราคม 2566) เวลา 19.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายไพโรจน์ จิตจักร์ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นางพรรณี ดลประสิทธิ์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด นำส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมกิจกรรมการแสดง เพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” ในงานประเพณีปีใหม่

และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566 ณ เวทีกลาง (หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด) โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมแสดง เพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” ในครั้งนี้

เนื่องด้วยวาระโอกาสครบรอบการสถาปนา 130 ปี ในปี 2565 ทางกระทรวงมหาดไทยได้ขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัด จัดการประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และบูรณาการการทำงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพลง“รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” จังหวัดสมุทรปราการ จึงได้นำชุดการแสดงของผู้เข้าร่วมประกวดฯ มาแสดงภายในงาน “เที่ยวถิ่น กินอร่อย สมุทรปราการ” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับชมและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400

Related posts