สระบุรี/แรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่ออำลา เนื่องในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่งแรงงานจังหวัดชลบุรี

สระบุรี/แรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่ออำลา เนื่องในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่งแรงงานจังหวัดชลบุรี

นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่ออำลา เนื่องในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่งแรงงานจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 9 มกราคม 2566


พร้อมนี้หัวหน้าส่วนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี และชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระบุรี มอบของที่ระลึกในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งแรงงานจังหวัดชลบุรี ในครั้งนี้ด้วย

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

Related posts