เชียงใหม่-พรรครวมแผ่นดิน ขึ้นเหนือประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2566 ชู 10 นโยบาย

เชียงใหม่-พรรครวมแผ่นดิน ขึ้นเหนือประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2566 ชู 10 นโยบาย

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 9:00น. ณ ห้องประชุม ราชพฤกษ์1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาฯ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา หัวหน้าพรรครวมแผ่นดิน เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ พรรครวมแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2566 พร้อมแถลงนโยบายพรรค เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. และปฐมนิเทศ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. โดยมี น.ส.กชพร เวโรจน์ หัวหน้าสาขาพรรคภาคเหนือ พร้อมกรรมการบริหาร สมาชิกพรรค ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ภาคเหนือ รวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ รวมกว่า 1,300 คน


พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา หัวหน้าพรรครวมแผ่นดิน เปิดเผยว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นมาที่พรรครวมแผ่นดิน ได้ก่อตั้งขึ้นจากแนวคิดพรรคการเมืองที่รวบรวมผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากไปด้วยประสบการณ์ทั่วประเทศ ช่วงอายุอาชีพ ทุกเพศทุกวัย แม้ที่มาจะแตกต่างกัน แต่ก็มีอุดมการณ์ไปในทิศทางเดียวกัน คือ มุ่งลดความขัดแย้งทางการเมือง ปรองดอง และพร้อมจะประสานทุกฝ่าย เพื่อรวบรวมสรรพกำลังความรู้ ความสามารถเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติ พร้อมหารายได้เข้าประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมสิทธิเด็กและยกระดับบทบาทของสตรี รวมถึงส่งเสริมการส่งออกนำมาตรฐานเกษตรกรของไทยสู่อุตสาหกรรมเกษตรที่สมบูรณ์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านระบบโลจิสติกส์ที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสากล


ซึ่งตลอดเวลา 5 เดือนเต็ม ในการขับเคลื่อนพรรครวมแผ่นดิน เพื่อเป็นตัวแทนของภาคประชาชนในการพัฒนาประเทศไปทุกมิติองคาพยพ ถึง ณ วันนี้ ทางพรรครวมแผ่นดินได้ดำเนินการสร้างรากฐานอันมั่นคงที่พร้อมเต็มเปี่ยมในการที่จะทำงานรับใช้ภาคประชาชนอย่างเต็มที่ ดังคำขวัญของพรรครวมแผ่นดินที่กล่าวไว้ว่า “พัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมประชาธิปไตย รับใช้ประชาชน” ด้วยเหตุนี้ ทางพรรครวมแผ่นดินจึงได้ดำเนินการจัดการประชุมใหญ่สามัญพรรครวมแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2566 ในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ”


หัวหน้าพรรครวมแผ่นดิน ยังกล่าวอีกว่า นโยบายหลักใหญ่ของพรรครวมแผ่นดินจะมี 3 ด้าน ประกอบไปด้วย การเมืองการปกครอง, เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง และสร้างสังคมอันดีงาม สามัคคี ปรองดอง โดยจะมีการผลักดันกำหนดเป็นนโยบายหลัก 10 ข้อ ได้แก่ 1.เร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง 2 .พัฒนาระบบการศึกษา เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ 3 .ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา 4 .พัฒนาระบบเกษตรกรรม (smart Farmer) พรบ.สินค้าเกษตร 5 .เพิ่มเบี้ยสำรองเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง และอสม.6 .กระจายอำนาจรัฐสู่ชุมชน 7 .สนับสนุนสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม 8 .ปรองดอง ลดความขัดแย้ง ส่งเสริมประชาธิปไตย9 .ป้องกัน ปราบปราม ยาเสพติด ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 10 .ส่งเสริมสินค้าชุมชนทั่วประเทศ พัฒนาสินค้า SME ฮาลาลสู่สากล


ทั้งนี้ทางพรรครวมแผ่นดินจึงขอร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมกันเปลี่ยนแปลงไปสู่การเมืองยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์ และนำเสนอนโยบายที่มั่นใจว่าทำได้จริง เพื่อพี่น้องประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจรุ่งเรืองประชาธิปไตยงดงาม พร้อมร่วมกันเปลี่ยนแปลงไปสู่การเมืองยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์ กับนโยบายที่มั่นใจว่าทำได้จริง ทำทันที โดยได้จัดแสดงเป็นนิทรรศการ นโยบายหลักของพรรคอีกด้วย

 

พัฒนชัย/เชียงใหม่

Related posts