พิจิตรจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

พิจิตรจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 9 มกราคม 2566 ที่วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พระราชสิทธิเวที รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป โดยมีข้าราชการ-ผู้นำชุมชน และชาวบ้านสมัครใจมาร่วมบวชพระเพื่อถวายพระพรชัยมงคลในครั้งนี้

พิธีเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลา 07-30 น. โดยประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยถวายดอกไม้ธูปเทียนแพร ถวายเครื่องราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระรางเจ้าพระบรมราชินีนาถ , สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากนั้น นาคทั้ง 99 นาค กล่าวขอขมาประธานในพิธี บิดา-มารดา และผู้มีอุปการะคุณ และเข้าสู่พิธีการปลงผมนาคและอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ เพื่อปฏิบัติกิจของสงฆ์สร้างกุศลเพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลเป็นระยะเวลา 15 วัน โดยพระภิกษุสงฆ์ที่บวชในการนี้จะอยู่จำวัด ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จ.พิจิตร ดังกล่าวอีกด้วย

สิทธิพจน์ พิจิตร

Related posts