จังหวัดสระบุรี/จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

จังหวัดสระบุรี/จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาอบรมรมเฉลิมพระเกียรติวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันและเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนในพื้นที่และครอบครัวผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท เข้าร่วมพิธี


โดยในภาคเช้านายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธี เดินทางมาถึงพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นไปยังเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เปิดกรวยถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ จากนั้นไปยังเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เปิดกรวยถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ จากนั้นถวายเครื่องสักการะแด่พระอุปัชฌาย์ ถวายเครื่องสักการะแด่พระวิสิฐคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์


จากนั้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ หน้าพระรูปเจ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อรับประทานผ้าไตร ประธานในพิธี เดินไปยังหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และพระรูปฯและยืนบริเวณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และพระรูปฯ มอบผ้าไตรแก่นาค จำนวน 99 นาค จากนั้นเริ่มบรรพชาสามเณร พระอุปัชฌาย์และคณะสงฆ์ 10 รูป ขึ้นอาสนสงฆ์ ตัวแทนนาคถวายเครื่องสักการะแด่พระอุปัชฌาย์ นาคกล่าวคำขอบรรพชาโดยพร้อมเพรียงกัน พระอุปัชฌาย์ให้โอวาทและสอนกัมมัฏฐานแก่นาค จบแล้วนาคแปรแถวเข้าคล้องอังสะ ครองผ้าไตรจีวร เสร็จแล้วกล่าวคำขอศีลรับศีล สามเณรที่บรรพชาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เดินออกมานั่งบริเวณพิธี ถวายไทยธรรมแก่พระอุปัชฌาย์และคณะสงฆ์ 10 รูป กรวดน้ำ/รับพร ประธานในพิธีกราบลาพระประธาน ประธานสงฆ์ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระรูป เป็นอันเสร็จพิธี


จากนั้นเวลา 12.30 น.นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีอุปสมบท นำสามเณรเข้าพิธีอุปสมบท ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ได้นำสามเณร เข้าพิธีอุปสมบทและอยู่ปฏิบัติศาสนกิจ ตามวัดต่างๆในพื้นที่ที่จังหวัดได้กำหนดขึ้นในพื้นที่ ได้แก่ วัดเชิงเขาอำเภอเมืองสระบุรี วัดดศรีบุรีรัตนาราม อำเภอเมืองสระบุรี วัดทองพุ่มพวงอำเภอเมืองสระบุรี วัดศาลาแดงอำเภอเมืองสระบุรี วัดดาวเสด็จอำเภอเมืองสระบุรีและวัดแก่งขนุนอำเภอ เมืองสระบุรี


ทั้งนี้การปฏิบัติบูชาของพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรี ของข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ญาติ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันทำบุญและประกอบศาสนกิจ เพื่อถวายพระกุศล ถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววันและขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า ถวายภัตตาหารเพล ถวายน้ำปานะ ตามกำลังศรัทธา เพื่อเกิดอานิสงส์จากการรวมความศรัทธาและความจงรักภักดีถวายพระพรแด่พระองค์ท่านในโอกาสนี้ด้วย

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

Related posts