ทร.จัดชุดตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้กำลังพลเชิงรุก ไม่ต้องเสียเงิน เสียเวลา และไม่ติดเชื้อจากคนไข้

กองทัพเรือ จัดชุดตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ในกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุก อำนวยความสะดวกให้แก่กำลังพลในพื้นที่ส่วนกลาง ที่ทำการลงทะเบียน เชื่อมข้อมูลประวัติการรักษาของกรมแพทย์ทหารเรือ


เมื่อวันที่ 11 ม.ค.66 พล.ร.ท.วิทยา สิริบุญโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สป. ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุก จัดโดยคณะทำงานพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในกองบัญชาการกองทัพเรือ และพื้นที่ใกล้เคียง ระหว่างเวลา 07.30 – 11.30 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร


กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กำลังพลกองทัพเรือตรวจสุขภาพประจำปี เป็นไปตามที่กองทัพเรือกำหนด , ไม่ต้องสำรองเงินส่วนตัวจ่ายก่อน , ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปโรงพยาบาล , ไม่ต้องใช้เวลาในการรอนานและรอตรวจร่วมกับผู้ป่วยทั่วไป , ไม่เสียค่าพาหนะเดินทาง และไม่เสี่ยงการติดเชื้อจากคนไข้ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยจัดให้มีการลงทะเบียนผ่าน QR code ที่กรมแพทย์ทหารเรือ จัดทำเข้าสู่ระบบ Line official NMD+Connect ซึ่งจะเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษากับ 4 โรงพยาบาลหลัก (โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า , โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ , โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ และโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

 โดยกรมแพทย์ทหารเรือได้จัดชุดตรวจสุขภาพเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ มาให้บริการแก่กำลังพลที่ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจสุขภาพ จำนวน 265 นาย
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการนำร่องในการดูแลคุณภาพชีวิตของกำลังพลกองทัพเรือ ที่ควรตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้กำลังพลมีการดูแลสุขภาพที่ดี ป้องกัน ลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลอย่างเป็นรูปธรรม

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

Related posts