สวธ.จัดตลาดวัฒนธรรม เผยแพร่มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น เสิร์ฟความสุขพี่น้องชาวเหนือ ในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “อารยธรรมแห่งสายน้ำ วัฒนธรรมจีนไทย สานสายใยชาติพันธุ์” จังหวัดนครสวรรค์

สวธ.จัดตลาดวัฒนธรรม เผยแพร่มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น เสิร์ฟความสุขพี่น้องชาวเหนือ ในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “อารยธรรมแห่งสายน้ำ วัฒนธรรมจีนไทย สานสายใยชาติพันธุ์” จังหวัดนครสวรรค์

สวธ.จัดตลาดวัฒนธรรม เผยแพร่มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น เสิร์ฟความสุขพี่น้องชาวเหนือ ในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “อารยธรรมแห่งสายน้ำ วัฒนธรรมจีนไทย สานสายใยชาติพันธุ์” จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

(เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ณ หาดทรายต้นแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์) นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมงานพิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคเหนือ “อารยธรรมแห่งสายน้ำ วัฒนธรรมจีนไทย สานสายใยชาติพันธุ์”


โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวรายงานการจัดมหกรรม โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ วัฒนธรรมจังหวัดภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด ให้การต้อนรับ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวประชาชนในพื้นที่เข้าชมงานอย่างอบอุ่น

เจนกิจ นัดไธสง รายงาน

Related posts