ศรชล.ภาค 1 ลงพบปะชาวบ้านสร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพ

ศรชล.ภาค 1 ลงพบปะชาวบ้านสร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพ


วันที่ ใน 19 ม.ค.66 ศูนย์อำนวยการรักษาประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค (1 ศรชล.ภาค 1) โดย ศูนย์อำนวยการรักษาประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดสมุทรปราการ (ศรชล.จว.สป.) และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสมุทราปราการ (ศรชล.จว.สป./ศคท.จว.สป.) โดย น.อ.คัคเนศ ปาลศรี หน.ศคท.จว.สป. พร้อมด้วย จนท.สหวิชาชีพ ลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่ริมคลอง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วย และสอบถามความเป็นอยู่ในส่วนของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพค้าขายแพปลาสลิด อีกทั้งได้มอบน้ำดื่มจาก กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ (วศ.ทร.) เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยและสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับการต้อนรับจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างดียิ่ง

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

Related posts