สามล้อเครื่องศรีราชากว่า 100 คันร้อง ไปต่อ พรบ. แล้วถูกบังคับทำประกันภัย

คนขับสามล้อเครื่องศรีราชากว่า 100 คัน รวมตัวยื่นจดหมายเรียกร้องให้หาทางช่วยเหลือกรณีไปต่อ พรบ.แล้วถูกบังคับให้ทำประกันชั้น 3 กว่า 5,000 บาท หากไม่ทำก็จะไม่สามารถต่อ พรบ.และทะเบียนรถ จากสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ได้


นายขวัญเลิศ พานิชมาท อดีต ส.ส.ชลบุรี เขตอำเภอศรีราชา เปิดเผยว่า ตามที่ได้ประสานข้อมูลไปทาง นายฉัตรชัย อนันตกูล ขนส่งจังหวัดชลบุรี ซึ่งทางขนส่งจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งว่าอาจเกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาด ระหว่างคนขับสามล้อเครื่องกับเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดชลบุรี ก็เป็นได้ เนื่องจากตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก ว่าการจะทำประกันภัยชั้น 3 ไม่ทำก็ได้ หรือทำก็ได้แล้วแต่ความสมัครใจของทางผู้ประกอบการรถสามล้อเครื่อง หรือเจ้าของรถสามล้อเครื่อง ตามที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ออกมาชี้แจง ว่าทางกรมขนส่งทางบก ไม่ได้บังคับ แล้วแต่ทางผู้ประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถสามล้อเครื่องสมัครใจ ที่จะทำประกันภัยบุคคลที่ 3 เท่านั้น

โดยทางสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบก ได้มีหนังสือมา แจ้งว่า สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารประเภทการขนส่งไม่ประจำทาง ลักษณะ 4 (รถที่บรรทุกผู้โดยสารเกินเจ็ดคน แต่ไม่เกินเก้าคน เพื่อบริการรับจ้างไปยังจุดต่างๆ ในบริเวณเขตเทศบาล เขตเมือง หรือเขตชุมชน ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการขนส่ง โดยการเหมาเป็นรายเที่ยวหรือรายบุคคล) หรือรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (รถสามล้อ) ที่จดทะเบียนในจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร จะจัดทำประกันภัยตามข้อ 2 (2) หรือข้อ (4) หรือไม่ก็ได้ ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 ลงชื่อ นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก


นายขวัญเลิศ พานิชมาท อดีตส.ส.ชลบุรี เขตอำเภอศรีราชา กล่าวต่ออีกว่า หากท่านใดที่ขับสามล้อเครื่องแล้วถูกบังคับให้ทำประกันภัยชั้น 3 แล้วทางเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดชลบุรี แจ้งว่า ถ้าไม่ทำประกันภัยชั้น 3 จะไม่ได้รับการต่อ พรบ. หรือทะเบียนรถสามล้อเครื่อง ให้แจ้งเข้ามาเลย จะประสานงานกับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ให้อีกครั้ง

นิราช/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645

Related posts